Ruimtelijke ordening

 

Bouwvoorschriften vormen erg complexe materie die altijd in beweging is. Ze zijn nu ontsloten via het internet voor het grote publiek. Op een zo eenvoudig mogelijke wijze is een geoloket ontwikkeld waar iedereen naartoe kan surfen en de bouwvoorschriften van een perceel kan bevragen.

Welke bouwvoorschriften zijn er te vinden?

  • bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen (plan en voorschriften)
  • verkavelingen
  • bouw- en stedenbouwkundige verordeningen
  • gebieden met recht van voorkoop
  • beschermingen allerhande (beschermde monumenten, natuurgebieden, ...)

Klik hier om het geo-loket te openen.