Starten als zelfstandige

Algemene info voor starters

Ongeacht waar of in welke branche u start, zult u bij de opstart van uw zelfstandige activiteit een aantal verplichtingen moeten nakomen:

· een financiële rekening openen
· een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) via een erkend ondernemingsloket
· de inschrijving in het btw-register in orde brengen (uitgezonderd in het geval u een niet-BTW-plichtige activiteit -doorgaans intellectuele vrije beroepen- gaat uitoefenen, dan wel vrijgesteld bent als kleine onderneming met een omzet lager dan 5580 Euro)
· aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
· aansluiten bij een ziekenfonds

U dient ook te beschikken over een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer. Indien u hier niet over beschikt kunt u hiervoor terecht bij één van de hiertoe erkende opleidingsinstellingen. Voorts dient u voor bepaalde beroepen ook te beschikken over de nodige beroepsbekwaamheid. Het bewijs kan doorgaans worden geleverd op basis van een diploma, een akte of beroepservaring.

Om te weten of uw diploma volstaat voor de uitoefening van een bepaalde activiteit kunt u gebruik maken van de DIPLO-databank van de Federale OveheidsDienst Economie.

Indien u niet beschikt over een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer, dan kan u ook het attest inroepen van uw echtgenote of uw samenwonende partner (indien u sinds langer dan 6 maanden samenwoont). U kunt ook een loontrekkende of een zelfstandig helper met een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer engageren. Bij vennootschappen dient de persoon die effectief het dagelijks bestuur uitoefent te beschikken over een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer. (Dit zijn in de regel personen die benoemd worden tot zaakvoerder of bestuurder en waarvan de benoeming werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.) 

Voor de inschrijving in de KruispuntBank Ondernemingen (KBO) kunt u terecht bij een erkend ondernemingsloket.

Bij je inschrijving in de KBO krijg je een ondernemingsnummer toegekend. Dat nummer moet je voor je je activiteiten start, laten activeren als btw-nummer. Je kan die activering zelf in orde brengen, en daarvoor een formulier aanvragen bij het btw-controlekantoor. Mogelijk kunt u de activering van uw BTW-nummer ook tegelijk met je inschrijving in de KBO laten doen door het ondernemingsloket.

Voor vragen over BTW kunt u terecht op volgend adres:
Informatieambtenaar BTW
Koning AlbertII laan 33 (NORTH GALAXY) bus 25 
1030 SCHAARBEEK 
T 0257 257 57
F 0233 617 68 
info.vat@minfin.fed.be

Een volledig overzicht van de startersformaliteiten kunt u raadplegen via onderstaande links (vademecum van de ondernemingFOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie)

Vooraleer u de stap zet om zelfstandig te worden staat u best uitgebreid stil bij de financiële kant van de zaak, alsook de risico's en aansprakelijkheden die hiermee gepaard kunnen gaan. Een accountant kan u hierbij helpen. Hij kan u tevens wegwijs maken in de manier waarop u facturen dient op te maken, welke documenten u dient bij te houden,... Om in contact te komen met een geschikte accountant, vul vrijblijvend het formulier op deze pagina in.

Specifieke info voor regio Knokke-Heist

Hier vindt u de ondernemingsloketten met kantoren in regio Knokke-Heist:

· Acerta

Langestraat 21
8000 Brugge
olk.brugge@acerta.be
T 050 443 166 
F 050 443 169

     
· Eunomia

Torhoutsesteenweg 384
8200 Brugge (Sint-Andries)
charlotte.vertraete@attentia.be
T 050 406 565 
F 050 406 599

     
· HDP Gistelsesteenweg 17
8200 Brugge (Sint-Andries)
loket.brugge@hdp.be
T 050 407 640 
F 050 407 641
     
· Securex Bevrijdingslaan 37
8000 Brugge
brugge.go-start@securex.be
T 050 456 725 
F 050 456 711
     
· Xerius Gistelse Steenweg 294 bus 201
8200 Brugge (Sint-Andries)
ondernemingsloket@xerius.be
T 050 405 073 
F 050 405 079
     
· Zenito

Bayauxlaan 12
8300 Knokke-Heist
knokke@zenito.be
T 050 621 616 
F 050 614 866

’t Zand 20
8000 Brugge
ol.unizo.brugge@zenito.be
T 050 331 313 
F 050 332 687

Sint-Clarastraat 48
8000 Brugge
ol.admb.brugge@zenito.be
T 050 474 484 
F 050 474 483

Hieronder vindt u de adressen van de BTW-controlekantoren in regio Knokke-Heist:

· BTW-controlekantoor Knokke-Heist: Majoor Vandammestraat 6
8300 KNOKKE-HEIST
T 0257 512 20 -- F 0257 955 75
contr.btw.knokkeheist@minfin.fed.be
Bevoegd voor de gemeente Knokke-Heist.