Premies / subsidies bij (ver)bouwen

Nieuws en informatie over het Vlaamse energiebeleid, subsidies, energiebesparingstips en een database met maatregelen: www.energiesparen.be.

 

Wie een woning koopt, bouwt of verbouwt, kan in aanmerking komen voor de aanvraag van een premie (al dan niet voor energiebesparende maatregelen).

Wie zich graag wenst te informeren over welke subsidies, die voor jou in aanmerking komen, surft best eens naar volgende websites:

 

Ook bij andere instanties kan u terecht voor 1 of meerdere premies of subsidies:

 

De gemeente Knokke-Heist biedt tot op heden zelf geen premies of subsidies voor gebruik van alternatieve energiebronnen bij nieuwbouw of verbouwingen. De gemeente voorziet wel een aanvulling (421,42 EUR ) op de Vlaamse verbeteringspremie.

  1. De gemeentelijke premie voor het verbeteren van een woning wordt toegekend aan particulieren die voor eigen rekening en voor eigen gebruik in de gemeente een woning verbeteren.
  2. Om van de gemeentelijke premie te kunnen genieten moet de aanvrager het bewijs voorleggen dat de gewestpremie werd toegekend.
  3. De gemeentelijke premie dient aangevraagd binnen een termijn van vijf jaar, die ingaat op de datum van de aanvraag van de gewestpremie.
  4. Het aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie is kosteloos te bekomen bij de afdeling Stadsontwikkeling, dienst Ruimtelijke Ordening/Stedenbouw.
  5. Folders en aanvraagformulieren in verband met het bekomen van een renovatiepremie, een verbeteringspremie door het Vlaamse Gewest en de tussenkomst door de Provincie West-Vlaanderen bij het verbeteren van woningen zijn eveneens te bekomen bij de afdeling Stadsontwikkeling, dienst Ruimtelijke Ordening/Stedenbouw.

 

Onze diensten (Ruimtelijke ordening en Milieu & Natuur) kunnen u hierbij ook zeker verder helpen. De nodige formulieren zijn ook op het gemeentehuis ter beschikking.

 

Andere premies

De brochure Premies en tegemoetkomingen geeft een overzicht van de premies aangeboden door Knokke-Heist met vermelding van de voorwaarden.

Contact

Stedenbouw Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 180 +32 50 630 159  stedenbouw@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud