Love Bike & Run

 

Artikel 1:
De wedstrijd volgt het volgende parcours :

 

 

 

Start in de tuin van CC Scharpoord, Lispannenlaan, via Meerlaan naar het strand en verder volgen tot het strand richting Surfer’s Paradise.  Surfer’s Paradise is het keerpunt, waarna de deelnemers terugkeren over het strand tot het sportstrand Heist (Kardinaal Mercierstraat).  Dit is een nieuw keerpunt om op het strand terug richting RBSC Duinbergen te gaan.  Ter hoogte van RBSC Duinbergen verlaten de deelnemers het strand, dwarsen de Zeedijk om via de Leeuwerikenlaan, dwarsen van de Elizabetlaan, doortocht Park 58, Kwelmpad, Waterloostraat, Groenplein en wandelpad Zegemeer tot de ingang van de tuin van CC Scharpoord, waar de aankomst gelegen is.

 

Afstand van het parcours 14 km.

 

 

 

Onderstaande maatregelen zijn van kracht op zondag 10 februari 2019 van

 

10.30 uur tot 15.00 uur.

 

Art. 2:
Het stilstaan en parkeren is verboden op volgende plaatsen:
- Meerlaan tussen Lispannenlaan en Elizabetlaan;

 

- Meerlaan ter hoogte van Margarethaschool
- Meerlaan oostelijke rijbaan tussen Elizabetlaan en Zeedijk;

 

- De Wandelaar;

 

- Leeuwerikenlaan;

 

- Kwelmpad;

 

- Waterloostraat;

 

- Lispannenlaan vanaf ingang tuin Scharpoord tot de Meerlaan;

 

Signalisatie: verkeersborden type E3 met onderbord “10/02/2019”.

 

Art. 3:
Volgende wegen zijn tijdens de wedstrijd verboden voor verkeer:

 

- Leeuwerikenlaan;
- Kwelmpad;
- Waterloostraat;

 

- Meerlaan tussen Eeuwfeestlaan en Elizabetlaan;

 

- oostelijke rijbaan Meerlaan tussen Elizabethlaan en Zeedijk;

 

- Lispannenlaan tussen Majoor Vandammestraat en Meerlaan;

 

Signalisatie: C1, D1, C 31 en F19, verkeerstekens F 41 (omleiding)

 

 

 

Art.4:
Alle overtredingen op de voorschriften van dit reglement worden bestraft met politiestraffen.

 

 

 

Art. 5:
Afschriften hiervan zullen worden toegestuurd aan:

 

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist;

-De postoverste van de brandweer Knokke-Heist, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Besluit

Plan

 

 

Datum goedkeuring: 1 februari  2019

Datum bekendmaking: 1 februari  2019