Burenbemiddeling

Beter een goede buur dan een verre vriend

Ruzie met buren komt steeds vaker voor, ook in Knokke-Heist. Er zijn verschillende redenen waarom buren het oneens met elkaar worden. Vaak gaat het om kleine ergernissen: de kat die steeds haar behoefte doet in de tuin van de buur, de hond die voortdurend blaft, muziek die te luid staat, geur van vuilnis, … Hieruit kunnen conflicten ontstaan die ervaren worden als overlast en het onveiligheidsgevoel versterken. Vaak wordt politie of justitie ingeschakeld om dergelijke conflicten af te handelen. Deze afhandeling is vaak van tijdelijke aard. Via buurtbemiddeling kan er gezocht worden naar een duurzame oplossing voor dergelijke conflicten. Het proces heeft tot doel beide partijen inzicht te laten verwerven in elkaars motieven en belangen.

Gemeentelijke preventiedienst start met nieuw project burenbemiddeling

In het najaar start Knokke-Heist met een nieuw project burenbemiddeling. De gemeentelijke preventiedienst zal neutraal, onpartijdig bemiddelen tussen beide partijen zodat er een oplossing tot stand komt en de situatie opnieuw leefbaar maakt. Iedereen kan een bemiddeling aanvragen. Er wordt een gesprek aangevat met beide partijen afzonderlijk. Vervolgens zitten beide partijen samen rond tafel met de bemiddelaar. De bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis, de gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer er al een behandeling is door een rechtbank en treedt ook niet op in de plaats van de politie of het gerecht. Voor de praktische uitwerking zal de preventiedienst ook vrijwilligers van de Knokke-Heistse Vrijwilligerscentrale inschakelen.

Projecten in binnen- en buitenland hebben immers aangetoond dat niet enkel professionele buurtbemiddelaars een dergelijk proces met succes kunnen afronden. Ook vrijwilligers kunnen dit, mits het volgen van een opleiding. Bovendien kennen vrijwilligers vaak beter de buurt en is de drempelvrees bij buurtbewoners minder groot om een buurtbemiddelaar in te schakelen.

Enkele tips voor een goed contact:

  • Even groeten;
  • Een praatje maken over het weer;
  • Een feestje vooraf aankondigen;
  • Een handje helpen;
  • Ben je een nachtmens? Hou rekening met je rustende of slapende buren;
  • Gooi geen afval vanaf het balkon of uit het raam naar beneden.

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud