Gemeenschapswacht - Vaststeller

Gemeenschapswachten hebben geen politionele bevoegdheid.

De gemeenschapswachters staan in voor het verhogen van het veiligheidsgevoel en ze zijn het aanspreekpunt voor de bevolking. 

Problemen waarmee ze te maken krijgen kaarten ze aan bij de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie.

Taken:

  • de bevolking bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie met folders;
  • bevolking informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is;
  • problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten;
  • toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid;
  • instaan voor het graveren van fietsen;
  • ophalen van gevonden fietsen;
  • het vaststellen van inbreuken op de politieverordeningen waarvoor Gemeentelijke Administratieve Sancties van toepassing zijn;

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud