Korpsinfo

Interventiegebied:

Het brandweerkorps Knokke-Heist is een zogenaamd Z-korps, met Damme als te beschermen gemeente. Door de uitgestrektheid van het grondgebied Damme (deelgemeenten Damme, Moerkerke, Sijsele, Lapscheure, Hoeke...) werd tussen de besturen van Brugge, Damme en Knokke-Heist, overeengekomen dat het gebied ten Noorden van het Schipdonkkanaal behoort tot Knokke-Heist, en ten Zuiden van dit kanaal, Brugge instaat voor de bescherming ervan.

Interventiegebied Brandweer Knokke-Heist

Het interventiegebied van Knokke-Heist, telt zo'n +- 44500 inwoners waarvan 33700 in Knokke-Heist, en omvat ongeveer 14900 hectaren waarvan 5600 ha in Knokke-Heist.
Tijdens het toeristisch seizoen kan het aantal inwoners makkelijk oplopen tot een veelvoud van het officieel inwonersaantal. (vergelijkbaar met een kleine/gemiddelde grootstad).
Naast de aangewezen te beschermen gebied, heeft Knokke-Heist ook een overeenkomst gesloten met de gemeente Sluis, om ook over de Belgische grens wederzijdse hulpverlening te bieden. Jaarlijks wordt mét en op het grondgebied van brandweer Sluis geoefend. Deze aangename samenwerking werd in 1992 door de gemeenteraden van beide gemeenten, formeel bekrachtigd.

 

Zonevorming:

Alle gemeentelijke brandweerdiensten zijn gegroepeerd in hulpverleningszones. Deze zonevorming wil in de eerste plaats samenwerking grotere schaal bevorderen, bijvoorbeeld bij het bestrijden van grote rampen. In elke hulpverleningszone bestaat een beheerscomité, waarin alle burgemeesters en bevelhebbers van de brandweer zetelen.Dit comité stelt een hulpverleningsovereenkomst op die goedgekeurd wordt door elke gemeenteraad binnen de hulpverleningszone.
In 2000 wordt de zone NO West-Vlaanderen opgericht, waarin de brandweerdiensten van Knokke-Heist, Brugge, Blankenberge, Oostkamp en Torhout verzekeren samen te werken en de ganse zone (bestaande uit 10 gemeenten) te beschermen. Hierbij wordt ook overeengekomen dat de aankopen van materieel in de verschillende brandweerkorpsen op mekaar worden afgestemd

 

Organisatie van het korps:

Het gemeentelijk brandweerkorps van Knokke-Heist is een gemengd korps. Dit houdt in dat er zowel beroeps als vrijwillige brandweermannen de dienst vullen.
Het beroepspersoneel bestaat uit 41 leden opgedeeld in 2 ploegen, die in een 24u-systeem werken. Naast de 41 leden, zijn er nog 6 leden die in dagdienst werken. Om permanent 7-9 man te kunnen uitsturen naar een interventie (afhankelijk van toeristische activiteit) wordt beroep gedaan op vrijwilligers. Deze omvat zo'n +- 17tal leden, die hoofdzakelijk instaan om de ambulancedienst te verzekeren. De vrijwilligers komen elke weekdag op van 's avonds 17u tot de volgende morgen 7-8u (zomer-winter) en tijdens weekends en feestdagen 24 uren, om het beroepspersoneel te versterken.

Contact

Brandweer Brandweerstraat 7 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 68 19 20

Nu de brandweer al een tijdje overgegaan is naar de Hulpverleningszone 1, is ook het rechtstreeks telefoonnummer van de post Knokke-Heist gewijzigd (http://www.knokke-heist.be/nieuws/nieuwe-nummers-brandweer). Je kunt de brandweerpost in de Brandweerstraat 7 in Knokke voortaan bereiken via T 050 68 19 20. Hier kun je terecht met vragen over preventie of administratieve vragen. Voor dringende vragen bel je uiteraard steeds naar het noodnummer 112. Meer info over de hulpverleningszone en de post Knokke-Heist vind je op de website www.zone1.be of www.zone1.be/posten.

Gerelateerde inhoud