Drughulpverlening

Lokale antennepunt Drughulpverlening De Sleutel

 

WIE ZIJN WIJ?

Heeft u specifieke vragen bij uw eigen gebruik of het gebruik van iemand uit uw omgeving? Wenst u een gesprek in alle vertrouwen? Bel even en de drughulpverlener maakt graag een afspraak.

Bij De Sleutel kan je terecht - wanneer je merkt problemen te hebben met illegaal middelenmisbruik - wanneer je als ouder of partner merkt dat je kind of partner een probleem heeft met illegale middelen. In de eerste plaats luisteren we naar je en proberen we zicht te krijgen op je situatie en wat dit voor jou betekent. We trekken hiervoor zoveel gesprekken uit als nodig. Aan de hand van deze informatie bekijken we samen wat je wilt veranderen en wat je doel is. We lichten onze werking toe, evenals het overige hulpverleningsaanbod in de regio en zoeken samen met jou naar de meest geschikte hulpverleningsvorm. De drughulpverlener is gebonden aan het beroepsgeheim. Persoonlijke gegevens en informatie worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent ook dat er geen informatie wordt doorgegeven aan derden zonder toestemming van de cliënt.

 

HOE TE BEREIKEN?

De Sleutel Knokke-Heist kan je bereiken op het nummer 050 609 863

Als er niemand aanwezig is, word je meteen doorgeschakeld naar De Sleutel Brugge. De mensen van het onthaal zorgen ervoor dat er opnieuw contact met je wordt opgenomen.

 

MOET ER BETAALD WORDEN VOOR DEZE DIENSTEN?

Als je met je ziekenfonds in orde bent, kost een gesprek 1,67 euro. Sommige mensen krijgen een volledige terugbetaling van hun gesprek, afhankelijk van de code bij het ziekenfonds.

 

WAARVOOR KUN JE BIJ ONS TERECHT?

  • Aanmelding

In het centrum kan iedereen die een probleem ervaart met druggebruik zich telefonisch, schriftelijk of persoonlijk aanmelden. Bij de aanmelding gebeurt een eerste inschatting van de problematiek met het oog op een onmiddellijke verwijzing voor een passend gevolg;

  • Oriëntatie

Op basis van een uitgebreide screening wordt een advies geformuleerd betreffende de aanpak van de drugproblematiek zoals geschetst bij de aanmelding. Een screening omvat drie gesprekken eventueel uitgebreid met een consultatie bij de huisarts/psychiater. Eventueel wordt contact opgenomen met vorige zorgverstrekkers;

  • Motivatie

Meestal heeft de gebruiker geen tot slechts een beginnende hulpvraag betreffende de vastgestelde drugproblematiek. In individuele gesprekken wordt gewerkt aan meer inzicht in de problematiek, om zo de bereidheid tot verandering en dus het volgen van de geadviseerde behandeling te verhogen;

  • Individuele behandeling

Individuele gesprekken met het oog op herstel, verandering of behoud van een bepaald niveau van functioneren;

  • Substitutiebehandeling

In overleg met een arts kan tijdelijk vervangmedicatie worden verstrekt om de psychosociale begeleiding te ondersteunen. Deze behandeling gebeurt na doorverwijzing naar het dagcentrum De Sleutel Brugge. Een substitutiebehandeling kan aangeboden worden aan volwassen druggebruikers die de vraag stellen naar substitutiemedicatie in het kader van een fysieke ontwenning. Op voorschrift van een arts, verbonden aan het centrum, en op voorwaarde van regelmatige consultatie, wordt in het dagcentrum een substitutiemedicatie verstrekt. Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met een individuele behandeling of dagopvang;

  • Dagopvang

Dit programma loopt na doorverwijzing naar De Sleutel Brugge. Dagopvang is een kortdurend behandelingsprogramma dat zich richt tot druggebruikers die nood hebben aan structurering en daginvulling. Clean zijn is geen voorwaarde om in de dagopvang van start te gaan maar de gebruiker moet dit wel als doel vooropstellen;

  • Gezins- en familiewerking

Waar mogelijk wordt familie of naaste omgeving bij de aanmelding betrokken. Ontegensprekelijk verhoogt de kans op slagen in het werken met de gebruiker zelf, maar daarnaast is het belangrijk dat familieleden van druggebruikers ondersteund worden en strategieën aangeleerd krijgen om met druggebruikende familieleden om te gaan. Dit gebeurt niet alleen in de gezinsgesprekken binnen de individuele behandeling en dagopvang maar ook in de zelfhulpgroep die tweewekelijks samenkomst in het dagcentrum van Brugge.

Contact

Gerelateerde inhoud