Pensioenen

Voor aanvraag pensioen en inlichtingen

Dienst Burgerzaken, Stadhuis Knokke, Alfred Verweeplein 1 en Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1.
T 050 630 122

De aanvraag moet steeds persoonlijk door de aanvrager ingediend worden.  Wie zich niet persoonlijk kan aanmelden, kan volmacht geven.  Hiervoor dient een formulier te worden ingevuld dat u bij de dienst Burgerzaken kunt bekomen.

De pensioendienst van uw ziekenfonds kan u behulpzaam zijn bij het voorbereiden van uw dossier en voor alle nuttige inlichtingen.

Bij problemen met uw pensioen: raadpleeg:

voor werknemers in de privé-sector

Rijksdienst voor Pensioenen
Torhoutsesteenweg 281
8200 Brugge
T 050 40 62 60

voor werknemers in de openbare sector

(enkel vastbenoemd personeel)
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
Algemeen tel. 02 558 60 00
Rijksdienst voor pensioenen
Torhoutsesteenweg 281
8200 Brugge      
T 050 32 91 05
Open: elke dinsdag van 10-12 en 13.30-15.30 uur
alsook elke eerste, derde en vijfde donderdag van de maand
van 10-12 en 13.30-15.30 u.

Voor zelfstandigen

Rijksinstituut voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen
Abdijbekepark 2
8200 Brugge
T 050 30 53 11
e-mail: pen-brugge@rsvz-inasti.fgov.be
website: www.rsvz-inasti.fgov.be
Open: ma t/m vr 8.15-16.30 uur)
 

Voor alle inlichtingen in verband met uw pensioen:

De pensioenlijn: T 1765

Voor de berekening en uitbetaling van werknemerspensioenen + de uitbetaling van het pensioen voor zelfstandigen

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Kantoor Brugge
Torhoutsesteenweg 281
8200 Sint Andries (Brugge)
T 1765
www.onprvp.fgov.be
brugge@rvp.fgov.be

Voor de berekening van het pensioen voor zelfstandigen

Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)

Abdrijbekepark 2
8200 Sint-Andries (Brugge)
T 1765
www.rsvz-inasti-fgov.be
info-brugge@rsvz-inasti.fgov.be

Voor de berekening van het pensioen in de Openbare Sector

Pensioendienst voor de Openbare Sector - PDOS
Zitdag in het kantoor van de RVP Brugge
Torhoutsesteenweg 281
1765
www.pdos.fgov.be
info@pdos.fgov.be

Open: elke dinsdag + elke 1ste, 3de en ev. 5de donderdag van de maand.
10:00 uur - 12:00 uur
13:30 uur- 15:30 uur

Tegemoetkomingen aan gehandicapten
FOD Sociale Zekerheid (Inkomens vervangende tegemoetkomingen, Integratietegemoetkomingen, Tegemoetkomingen Hulp aan Bejaarden)
Aanvragen kunnen ingediend worden via dienst Burgerzaken.
Zitdag Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1:  elke 2de vrijdag van de oneven maanden van 9.30 - 11.30 uur (11 september en 14 november 2015)

Voor alle klachten over wettelijke pensioenen
Ombudsdienst pensioenen
W.T.C. III Simon Bolivarlaan 30 bus 5
1000 Brussel
T 02 274 19 80(van 9 tot 12 uur)
F 02 274 19 99
klacht@ombudsmanpensioenen.be
www.ombudsmanpensioenen.be

Alle klachten dienen eerst voorgelegd te worden aan de pensioendienst waarover u zich beklaagt. Indien deze instelling geen oplossing biedt voor uw klacht kan u contact opnemen met de Ombudsdienst Pensioenen.

Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630100 050630159  burgerzaken@knokke-heist.be