Beplantingen, graftekens en grafschriften

Het is verboden om op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november:

1. graftekens te plaatsen
2. bouwwerkzaamheden te verrichten
3. beplantingen te onderhouden of te plaatsen     

Het is verboden vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november onderhoudswerk aan de graftekens uit te voeren.


Beplantingen

 • Het aanbrengen van eigen beplantingen is enkel toegelaten op de centrale begraafplaats (Kalvekeetdijk). Er moet wel rekening gehouden worden met een aantal voorwaarden:
  • bij grafkelders en graven in volle grond
   • beplantingen niet hoger dan 20 cm
   • achter het grafteken niet hoger dan één meter
  • bij urnengrafkelders en urnengraven in volle grond
   • beplantingen niet hoger dan 20 cm
  • bij een columbarium
   • bloemstukken mogen op de voorziene ruimte vóór de columbariumwand
   • geen versiering of aandenken toegelaten.

Graftekens

 • Op de begraafplaatsen gelden volgende bepalingen:
  • de aanvraag en bijhorende schets tot het plaatsen van een grafteken moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen
  • pas na goedkeuring door het college mogen de graftekens worden geplaatst
  • het plaatsen, verbouwen of wegnemen van graftekens gebeurt onder toezicht van de gemeentelijke overheid
  • de grafstenen mogen de veiligheid en doorgang niet belemmeren
  • er mag geen schade aangebracht worden aan andere graftekens en graven
  • er mag geen afsluiting of omheining rond de graven worden aangebracht
  • de grafstenen moeten bij plaatsing volledig afgewerkt en gekapt zijn (zodat ze onmiddellijk geplaatst kunnen worden)
  • werkmaterialen mogen worden aangevoerd en geplaatst, naarmate de behoefte, maar er mag niets worden achtergelaten op de begraafplaats
  • achtergelaten materiaal moet door de opdrachtgever worden weggenomen; bij gebreke gebeurt dit op bevel van de burgemeester en op kosten van de overtreder
  • op de begraafplaatsen moeten de grafkelders en de graftekens gedurende de hele concessieperiode worden behouden

Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630100 050630159  burgerzaken@knokke-heist.be