Tariefverordening speelpleinen

Artikel 1.

Voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 wordt een retributie geheven op het gebruik van de gemeentelijke speelpleinwerking.

 

Art. 2.

De retributie is verschuldigd door de gebruikers van de gemeentelijke speelpleinwerking.

 

Art. 3.

Per dagdeel (halve dag) wordt 1,00 euro aangerekend.

 

Art. 5.

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de modaliteiten bepaald in art. 94, 2° 2e lid van het gemeentedecreet.

 

Art. 6.

Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.