Tariefverordening afgifte administratieve stukken

Artikel 1.

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2013 een kostprijs doorgerekend op de afgifte van administratieve stukken. 

Deze kostprijs valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 

De kostprijs voor het gemeentebestuur is de vraagprijs aan de burger.

 

 Art. 2.

De kostprijs bedraagt voor :

 

 

Elektronische identiteitsbewijzen

Kostprijs aangerekend door FOD Binnenlandse Zaken

 

 

Normale procedure

 

Spoedprocedure

Superspoedprocedure

Elektronische identiteitskaart vanaf 12 jaar

 

€ 12,00

 

€ 113,00

 

€ 177,00

 

Elektronisch verblijfsdocument aan vreemdelingen

 

 

 

€ 12,00

 

 

€ 113,00

 

 

 

€ 177,00

 

Niet-elektronisch verblijfsdocument aan vreemdelingen

 

 

€ 0,00

 

/

 

/

Elektronische identiteitskaart 

-12 jaar (KIDS-ID)

 

€ 3,00

 

€ 106,00

 

€ 170,00

 

Reispassen

Kostprijs aangerekend door FOD Buitenlandse Zaken

 

 

Normale procedure

 

Spoedprocedure

Superspoedprocedure

 

Vanaf 18 jaar

 

 

€ 71,00

 

€ 240,00

 

€ 240,00 + € 15,50

-18 jaar

 

€ 41,00

€ 210,00

€ 210,00 + € 15,50

 

 

Rijbewijzen

Kostprijs aangerekend door FOD Mobiliteit en Vervoer

 

 

Voorlopig RBW

Duplicaat

voorlopig RBW

1e RBW

Duplicaat/

omwisseling

Internationaal RBW

 

Papieren model

 

€ 9,00

 

€ 7,50

 

€ 16,00

 

€ 11,00

 

€ 16,00

 

Bankkaart model

 

Niet beschikbaar

 

Niet

beschikbaar

 

€ 20,00

 

€ 20,00

 

Niet beschikbaar

 

 

 

Verklaring van eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning

 

 

 

De kostprijs gevraagd door de gerechtsdeurwaarder voor betekening

 

 

Afgifte van trouwboekjes 

 

 

 

€ 10,00

 

 

Art. 3.
De kostprijs dient betaald te worden door de aanvrager bij de aanvraag van de administratieve stukken.

 

Art. 4.
Het gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2010 wordt opgeheven.

 

Art. 5.

Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden.