Raad voor personen met een beperking (RPB)

De Raad voor Personen met een Beperking (RPB) staat in voor de belangen en voorzieningen voor personen met een beperking. De RPB brengt advies uit aan de Sociale Raad, signaleert knelpunten en wil hiervoor positieve voorstellen zoeken en formuleren in verband met alle aangelegenheden die voor deze personen van belang zijn.

De RPB ondersteunt de personen met een beperking in hun zoektocht naar informatie. De RPB is een werkgroep van de Sociale Raad van het gemeentebestuur. De raad vergadert 10 keer per jaar. Alle informatie over de RPB vindt u terug in deze folder.

 

Vul de enquête in

De RPB wil eerst weten wat de noden en de wensen zijn, vooraleer we stappen kunnen ondernemen. In deze korte vragenlijst gaan we dieper in op het sportaanbod. U kunt de vragenlijst ook online invullen. Voor meer informatie of bedenkingen kunt u steeds mailen naar rpb.knokkeheist@gmail.com