Vergunning om koopwaar en voorwerpen uit te stallen op openbaar domein

Omschrijving:

Als u als handelaar borden, koopwaar en andere voorwerpen op stoepen en pleinen plaatst, moet u een vergunning aanvragen.

 

U kan de aanvraag schriftelijk of via het e-formulier doen. De volledige procedure duurt 14 werkdagen na de aanvraag.

Wettekst: 

Hou bij deze aanvraag rekening met de gemeentelijke belasting op de inname van de openbare weg en de geldende politieverordening (art 11)