Uittreksel uit het strafregister

Omschrijving:

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 592)
Model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn. 

Model 2 (art. 596.1)

Model 2 heeft u nodig om een activiteit of een beroep te mogen uitoefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden.

Model 3 (art. 596.2) heeft u nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

U vraagt het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

U kan het uittreksel ook aanvragen voor een andere persoon. U heeft hiervoor een handgeschreven volmacht van de persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt nodig en (een kopie van) zijn identiteitskaart.

Bedrag: 

Het uittreksel is gratis.