Rijbewijs - auto

Omschrijving:

Als je slaagt in het rijexamen, kan je je rijbewijs aanvragen.

Met je Belgisch rijbewijs kan je dan rijden in alle landen van de Europse Economische Ruimte (EER)  (1) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Welke dit zijn kan je, indien nodig opvragen, bij de dienst.

(1) De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Het rijbewijs dat je zal ontvangen is volgens Europees model. Het is een model zoals een bankkaart of de elektronische identiteitskaart. Het stadsbestuur kan dit document niet zelf aanmaken en vraagt dit dus aan bij de federale overheidsdienst. Dit betekent dat je je eerst moet aanmelden voor de aanvraag en een tweede maal om het document af te halen. De afleveringstermijn bedraagt 4 werkdagen.

Voorwaarden: 

Hernieuwing aanvragen.

Wanneer je het originele rijbewijs verliest of wanneer het wordt gestolen, kan je bij die dienst ook een hernieuwing aanvragen. Je bent wel verplicht eerst aangifte te doen bij de politie. Daar krijg je dan een "Attest van aangifte van verlies of diefstal - aanvraag om een duplicaat".

Bij  beschadiging van je rijbewijs, onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto ben je ook verplicht een hernieuwing aan te vragen. Daarvoor moet je niet eerst via de politie. Je kan je rechtstreeks aanmelden met het oude rijbewijs.

Scholing:

Theoretisch examen
U volgt (vanaf 17 jaar) een theoretische opleiding van 12 uur in een erkende rijschool of studeert op eigen houtje. Indien u slaagt in het theoretisch examen, kunt u een voorlopig rijbewijs bekomen.

Voorlopig rijbewijs

 • voorlopig rijbewijs model 18 : u volgt 20 uren praktijkopleiding in een erkende rijschool. Daarna, vanaf 18 jaar, vraagt u een voorlopig rijbewijs model 18 : u mag rijden zonder begeleider en u legt het praktijkexamen af 3 maanden na de afgifte van het voorlopig rijbewijs model 18 met de wagen van de rijschool. Het voorlopig rijbewijs model 18 is 18 maanden geldig. Als u slaagt kunt u binnen de 3 jaar uw rijbewijs afhalen. Na 2 mislukkingen kunt u het praktijkexamen slechts afleggen na 6 uren praktijklessen in de rijschool gevolgd te hebben.
 • voorlopig rijbewijs model 36 : u kunt vanaf 17 jaar een voorlopig rijbewijs model 36 bekomen : de stageperiode begint, u mag rijden met begeleider(s). Ten vroegste na 3 maanden legt u het praktijkexamen af met de eigen wagen. Het model 36 is 36 maanden geldig. Na 2 mislukkingen kunt u het praktijkexamen slechts afleggen na 6 u praktijklessen in de rijschool gevolgd te hebben.

U hebt drie jaar de tijd om uw (definitief) rijbewijs te behalen. De kandidaten die houder van een voorlopig rijbewijs geweest zijn, kunnen daarna een nieuw voorlopig rijbewijs model 36 verkrijgen. Geen model 18 want dit model kan slechts 1 maal afgeleverd worden .

Meebrengen: 
 • Afhalen voorlopig rijbewijs (vanaf 17 jaar: model 36 en vanaf 18 jaar : model 18):

de kandidaat:

 • identiteitskaart
 • formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs', met vermelding van een sedert minder dan 3 jaar geslaagd theoretisch examen
 • bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (bij afhalen model 18))
 • 2 recente pasfoto's
 • 9 euro

de begeleider(s) worden niet meer vermeld op het model 36, maar moet(en) minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs van minstens de catagorie B

 

 • Afhalen rijbewijs:

Het rijbewijs in bankkaartmodel moet aangevraagd worden vanaf 18 jaar en binnen de 3 jaar na het slagen voor het praktijkexamen. U brengt volgende stukken mee:

 • identiteitskaart
 • formulier 'Aanvraag om een rijbewijs', volledig ingevuld en ondertekend
 • een voorlopig rijbewijs model 18 of model 36
 • 20 euro
 • 1 recente pasfoto
 • eventueel een geldig medisch attest voor de bestuurders die volgens de dokter een medisch attest nodig hebben om te sturen
 • eventueel geldig militair rijbewijs
 • eventueel een geldig Europees of buitenlands rijbewijs
Bedrag: 

Voolopig rijbewijs : 9 euro

Europees rijbewijs : 20 euro