Gemeentelijke geboortepremie

Omschrijving:

Bij de aangifte van een kind ontvang je een aanvraaformulier voor de geboortepremie van de gemeente.

De geboortepremie wordt toegekend aan de moeder of vader die op datum van geboorte ingeschreven is in het bevolkingsregister van Knokke-Heist.

De premie moet worden aangevraagd op het daartoe bestemde formulier en dit ten laatste 6 maanden na de geboorte.

Bedrag: 

De geboortepremie bedraagt vanaf 1 januari 2002:

1ste kind: € 100,00

2de en volgende kind: € 75,00

Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist T 050 630 122 E burgerzaken@knokke-heist.be