Stemmen bij verkiezingen

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus.  Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees parlement
  2. Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van volksvertegenwoordigers
  3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams parlement
  4. Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de provincieraad
  5. Gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordiger voor de gemeenteraad

 

Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan samen om de 5 jaar.

Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen ook samen om de 6 jaar.

 

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen.

Niet-Belgen van buiten de Europese unie kunnen enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Voorwaarden om te mogen stemmen:

  • Minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen
  • Niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten. (dit is nu 01/08/2018)

 

Ieder persoon die in de kiezerslijst is ingeschreven, wordt opgeroepen en moet zich aandienen bij het stembureau.

Personen van vreemde nationaliteit die willen deelnemen aan de verkiezingen, moeten zich inschrijven op de kiezerslijst en dit ten laatste op 31/07/2018.  Eens geregistreerd hebben ze stemplicht.

 

In België geldt de stemplicht.  Indien u verhinderd bent, kan u volmacht geven aan een andere kiezer.

 

Een Belg die in het buitenland verblijft en er is ingeschreven ontvangt van de Belgische ambassade een uitnodiging om te stemmen voor het Europees parlement en de federale regering, niet voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.