Wetswijziging alcoholschenking

Door een wetswijziging (BS 31/12/09) zijn er duidelijke leeftijdsgrenzen vastgelegd voor de verkoop en het schenken van alcohol aan jongeren. Deze wetswijziging werd in onze badstad bekend gemaakt adhv wobblers… Wat zegt deze wetswijziging ons nu? En wat kan en mag nu wel en niet binnen de jeugdbeweging of de jeugdclub? Mag een -16 jarige nog drank schenken op een jeugdfuif?

 

Alcoholhoudende dranken (bier, wijn,…) mogen niet verkocht, geschonken of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterke drank (alcoholpops, vodka,…) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. Wanneer iemand alcohol wil kopen, mag men een bewijs vragen dat men ouder is dan 16 of 18 jaar.

Deze wetswijziging creëert duidelijkheid: geen alcohol voor -16 jarigen. Niet op café, maar ook niet langer in de supermarkt, (nacht)winkel  of in drankautomaten.

 

Ter ondersteuning van de bekendmaking van de wetswijziging aan de handelaars die alcohol verkopen werd gratis campagnemateriaal aangeboden.

500 Wobblers werden uitgedeeld. De wobbler bevat de essentie van de boodschap: ‘-16 geen alcohol’. Tevens wordt een brief meegegeven over de wetswijziging en wat dit concreet betekent voor handelaars.

 

Wat mag nu wel en niet binnen de jeugdbeweging of de jeugdclub?

  • alcoholische dranken mogen niet geschonken, verkocht of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar. Dit geldt zowel voor fuiven als op activiteiten, vormingsweekends en kampen;
  • gegiste dranken zoals bier en wijn mogen geschonken en verkocht worden aan + 16 jarigen ( indien ze minder dan 22° sterk zijn);
  • sterke ( gedistilleerde) drank ( boven de 22 °) blijven verboden voor – 18 jarigen. Ook alcoholpops ( vb Bacardi breezers) kunnen beschouwd worden als sterke dranken en mogen dus niet aan – 18 jarigen worden geschonken, verkocht of uitgedeeld;
  • door de wetswijziging kan ( moet?) je op fuiven aan jongeren vragen om te bewijzen dat ze 16 of 18 jaar oud zijn. Indien dit niet het geval is moet je alcoholische of sterke drank weigeren.

 

Wil je graag met je jeugdvereniging of jeugdclub anticiperen op deze wetswijziging, maak dan het alcoholbeleid van je organisatie op voorhand duidelijk aan je leden, leiding en hun ouders. Communiceer erover en maak duidelijke afspraken.

 

Mag een -16-JARIGEN nog helpen achter de bar op onze fuiven?

Als een jeugdbeweging een fuif geeft en -16-jarigen betrekt bij de organisatie, dan geldt de wetgeving op het vrijwilligerswerk. Bier tappen in het jeugdhuis of op de fuif van de jeugdbeweging kan je zien als vrijwilligerswerk. Minderjarigen mogen dit doen als er een volwassen eindverantwoordelijke aanwezig is. In het geval dat er iets fout loopt, wordt deze volwassene verantwoordelijk gesteld. Let wel, onder de 15 jaar mag er niet gewerkt worden, dit valt onder kinderarbeid, tenzij er een pedagogisch doel is in de opdracht. -16-jarigen mogen dus wel alcohol tappen, maar geen alcohol drinken

Gerelateerde inhoud