Volmachten

Volmacht geven aan wie

 • Elke kiezer kan aan om het even wie volmacht geven.
 • De persoon die in zijn plaats gaat kiezen moet wel in het bureau van de volmachtgever gaan stemmen en moet uiteraard zelf kiezer zijn.
 • Een persoon kan maar 1 keer met volmacht  kiezen
 • Volmacht om toeristische reden kan gegeven worden tot en met zaterdag 13 oktober 2018, voor andere reden tot en met zondag 14 oktober 2018 (dag van de verkiezingen) 
 • Een niet-Belg mag enkel voor de gemeenteraad stemmen, ook als voor hem met volmacht wordt gestemd of als hij zou aangesteld worden als volmachtdrager (dit raden we dus af want anders is de volmachtgever afwezig voor de verkiezingen van Provincie)
    

Reden van volmacht + nodig attest

Elke kiezer die verhinderd is om één van volgende redenen, kan volmacht geven :

Medische redenen

Attest dokter

Moet werken op de dag van de verkiezingen

Attest werkgever of attest van zelfstandige activiteit afgeleverd door Burgemeester

Studieredenen

Attest Hogeschool of universiteit

Beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (of gezinslid ervan)

Attest Burgemeester

verblijf in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke

Attest directeur penitentiair complex

geloofsovertuiging staat u niet toe te gaan stemmen

Attest van overste religie

verblijf om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. (of is lid van gezin van iemand die om die redenen in buitenland verblijft)

Attest werkgever gezinshoofd

 

Toeristische reden

OPGELET: dit kan worden afgegeven tot en met zaterdag 13/10.  Niet meer op zondag 14/10!!!

Met bewijs: vliegtuigticket, reservatie hotel, huur huis, ...

Zonder bewijs: verklaring op eer + bewijs sparen van verblijf in buiteland (bv. tankticket, restaurantticket, ...)

 

Wat moet er mee naar het stembureau ?

 1. Volmachtformulier ondertekend door beiden partijen (= volmachtgever en volmachtdrager)
 2. Het attest ter verantwoording van de volmacht
 3. Oproepingsbrief van de volmachtgever (= niet verplicht maar gemakkelijk om volmachtgever terug te vinden in de kiezerslijst)
 4. Originele oproepingsbrief van de volmachtdrager (die met volmacht gaat stemmen voor iemand)
 5. Identiteitskaart van volmachdrager