Verkeersregeling Elizabetlaan N34

Artikel 1.

In de Elizabetlaan geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u op het ganse grondgebied van Knokke-Heist.

 

Art. 2.

Volgende richtingen zijn verboden voor iedere bestuurder:

 • Nicolas Mengélaan, van Heldenplein naar Vuurtorenstraat

Signalisatie: C1 en F19

 

Art. 3.

Volgende richtingen zijn verboden voor iedere bestuurder met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A:

 • Vlamingstraat, tussen Vuurtorenstraat en Kerkstraat, van Kerkstraat naar Vuurtorenstraat

Signalisatie: C1, F19 en onderborden M3 en M5

 

Art. 4.

Het verkeer van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 3.5 ton, uitgezonderd plaatselijke bevoorrading, is verboden ter Elizabetlaan vanaf de gemeentegrens met Zeebrugge (kilometerpaal 4,7)

Signalisatie: C23 met onderbord “+ 3,5 ton uitgezonderd plaatselijke bevoorrading” wordt geplaatst op het grondgebied (Zee)brugge aan de eerste doorsteek voor de gemeentegrens (kilometerpaal 5)

 

Art. 5.

Het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals bepaald in artikel 48 bis 2 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, is verboden op volgende gewestwegen die naar de agglomeratie leiden, uitgezonderd plaatselijke bevoorrading:

Elizabetlaan, vanaf het kruispunt met de Heistlaan (N300) voor verkeer uit de richting Zeebrugge

Vlamingstraat, vanaf het kruispunt met de Heistlaan (N300) voor verkeer in de richting van Heist

Signalisatie: C24b met onderbord “uitgezonderd plaatselijke bevoorrading”

 

Art. 6.

A Het parkeren is verboden op volgende plaatsen, gesignaleerd door de tekens E1:

Elizabetlaan 321 (Chalet Suisse) over een afstand van 54 meter voor de inritten en haakse parkings

Graaf d’Urselllaan, noordzijde

Nicolas Mengélaan, 10 meter ter hoogte van de Kardinaal Mercierstraat

Vlamingstraat, noordkant tussen de huisnummers 57 en 75

Vlamingstraat, noordkant 45 meter vanaf de Heistlaan

Polderstraat (ramp tussen Elizabetlaan en Knokkestraat), zuidzijde

B Het parkeren is verboden op volgende plaatsen, gesignaleerd met de tekens E1 met onderborden type V met vermelding van tijdsbeperking en Xc met vermelding van het aantal meter:

Nicolas Mengélaan, 12 meter aan huisnummer 9 met tijdsbeperking van 7 tot 19 uur (laad- en loszone)

 

Art. 7.

Het parkeren is verboden op volgende plaatsen, gesignaleerd door een onderbroken gele streep overeenkomstig

artikel 75.1.2° van het KB van 01.12.1975:

 • Elizabetlaan, noordzijde 15 meter ter hoogte van de Leopoldlaan
 • Elizabetlaan, zuidzijde tussen Lippenslaan en Leopoldlaan
 • Elizabetlaan, zuidzijde 20 meter tegen aan de Paul Parmentierlaan
 • Elizabetlaan, noordzijde 5 meter aan huisnummer 127
 • Elizabetlaan, zuidzijde 3 meter tegenover de Anemonenlaan (oprit naar fietspad)
 • Elizabetlaan, noordzijde 15 meter ter hoogte van huisnummer 345
 • Elizabetlaan, noordzijde 15 meter ter hoogte van huisnummer 393
 • Elizabetlaan, noordzijde 4 meter ter hoogte van huisnummer 411
 • Elizabetlaan, 5 meter ter hoogte van huisnummer 363-365
 • Elizabetlaan, 7 meter tussen de huisnummers 146 en 148

 

Art. 8.

Het parkeren is uitsluitend voorbehouden aan personenauto’s op volgende plaatsen, gesignaleerd met de tekens E9b:

 • Elizabetlaan, noordzijde tussen Anemonenlaan en Krommedijk
 • Elizabetlaan, westzijde van de afrit naar de Krommedijk
 • Elizabetlaan, zuidzijde tussen de Krommedijk en de Pastuurdijk
 • Elizabetlaan, beide zijden vanaf de borden F1(a)/F3(a) tot Heistlaan
 • Elizabetlaan, beide zijden tussen Abraham Hansplein en Meerlaan

 

Art. 9.

A Op volgende plaatsen, gelegen in een zone met beperkte parkeertijd, gedurende weekends, verlofperiodes (zomervakantie, paasvakantie, kerstvakantie, herfstvakantie, Hemelvaartsvakantie en krokusvakantie) en feestdagen, tussen 11 uur en 19 uur, worden parkeerplaatsen zonder tijdsbeperking voor personen met een handicap aangebracht en gesignaleerd door de tekens E9a met pictogram van persoon met een handicap en onderbord ‘betalend’:

 • Abraham Hansplein, zuidzijde tegenover huisnummer 124 (Elizabetlaan) (1 plaats)
 • Abraham Hansplein, noordzijde voorlaatste plaats tegen aan uitrit (1 plaats)
 • Elizabetlaan, aan de hoofdtoegang tot het Directeur Generaal Willemspark (2 plaatsen)

B Op volgende plaatsen, gelegen in een zone met beperkte parkeertijd, alle dagen tussen 11 uur en 19 uur, worden parkeerplaatsen zonder tijdsbeperking voor personen met een handicap aangebracht en gesignaleerd door de tekens E9a met pictogram van persoon met een handicap en onderbord ‘betalend’:

 • Elizabetlaan, zuidzijde tegen aan de Leopoldlaan (1 plaats)
 • Elizabetlaan, ter hoogte van huisnummer 333 (2 plaatsen)
 • Graaf d’Urselllaan, zuidzijde tegenover huisnummer 43 (1 plaats)
 • Heldenplein, 2 plaatsen ter hoogte van het monument
 • Vissershuldeplein (1 plaats)

Art. 10.

A. De parkeertijd is alle dagen tussen 11 uur en 19 uur beperkt tot maximum 1 uur door middel van

parkeerautomaten en gesignaleerd door de verkeersborden met zonale geldigheid met vermelding ‘zone’ met daaronder het verkeersbord E9a aangevuld met het zwart opschrift ‘betalend’ op volgende plaatsen die, samen met gemeentewegen, deel uitmaken van een grote zone:

 • Elizabetlaan, tussen Heldenplein en Vissershuldeplein
 • Graaf d’Urselllaan
 • Nicolas Mengélaan

 

B. De parkeertijd is gedurende weekends, verlofperiodes (zomervakantie, paasvakantie, kerstvakantie,

herfstvakantie, Hemelvaartvakantie en krokusvakantie) en feestdagen, tussen 11 uur en 19 uur, beperkt door middel van parkeerautomaten en gesignaleerd door de verkeersborden met zonale geldigheid met vermelding ‘zone’ met daaronder het verkeersbord E9a aangevuld met het zwart opschrift ‘betalend’ op volgende plaatsen die, samen met gemeentewegen, deel uitmaken van een grote zone:

 • Abraham Hansplein
 • Elizabetlaan, tussen Zeebrugge en Vissershuldeplein
 • Elizabetlaan, tussen Heldenplein en Paul Parmentierlaan
 • Vlamingstraat, vanaf Heistlaan tot Nicolas Mengélaan

C. De parkeertijd is alle dagen, tussen 11 uur en 19 uur, beperkt door middel van parkeerautomaten en

gesignaleerd door de verkeersborden met zonale geldigheid met vermelding ‘zone’ met daaronder het

verkeersbord E9a aangevuld met het zwart opschrift ‘betalend’ op volgende plaatsen die, samen met

gemeentewegen, deel uitmaken van een grote zone:

 • Elizabetlaan, tussen Paul Parmentierlaan en Lippenslaan
 • Heldenplein, zuidzijde
 • Vissershuldeplein, zuidzijde

 

Art. 11.

Ter Nicolas Mengélaan ter hoogte van de huisnummers 20 en 21 wordt 12 meter parkeerstrook voorbehouden aan het stallen van tweewielers.

Signalisatie: E9a met onderbord M8

 

Art. 12.

Volgende taxistandplaatsen worden aangebracht en zijn uitsluitend voorbehouden aan de vergunde taxi’s:

 • Heldenplein, 3 plaatsen

Signalisatie: E9a met onderbord ‘taxi’

 

Art. 13.

Ter hoogte van de kerk Heilige Familie te Duinbergen is het parkeren enkel toegelaten voor ceremoniewagens.

Signalisatie: E9a met onderbord “ceremoniewagens”

 

Art. 14.

Op volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers aangebracht:

 • Elizabetlaan – Paul Parmentierlaan: N.O.Z.W.
 • Elizabetlaan – Koningslaan: N.O.Z.W.
 • Elizabetlaan – Julius Sabbelaan: W.
 • Elizabetlaan – Canadasquare: O.W.
 • Elizabetlaan – Meerlaan: O.
 • Elizabetlaan – Zeerobbenlaan: W.
 • Elizabetlaan – Paul Vander Meerschenlaan: O.
 • Elizabetlaan – Vandaelaan: O.
 • Elizabetlaan – Arcadelaan: O.
 • Elizabetlaan – Ooststraat: W.
 • Elizabetlaan – Duinbergenlaan: N.O.Z.W.
 • Elizabetlaan – Krommedijk: O.W.
 • Elizabetlaan ter hoogte ingang Directeur Generaal Willemspark
 • Elizabetlaan – Serweytens de Mercxstraat: O.W. alsook over de Graaf d’Urselllaan
 • Elizabetlaan – Heldenplein oost: O.W. en aan oostzijde over de Graaf d’Urselllaan
 • Elizabetlaan – Heldenplein west: O.W. alsook over de Nicolas Mengélaan
 • Elizabetlaan – Kardinaal Mercierstraat: O.W. alsook over de Nicolas Mengélaan
 • Elizabetlaan – Vuurtorenstraat: O.W. alsook over de Nicolas Mengélaan
 • Elizabetlaan – Heistlaan: O.Z.W.
 • Nicolas Mengélaan, in het verlengde van de Brouwersstraat

De oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het K.B. van 01.12.1975

 

Art. 15.

De kruispunten Elizabetlaan – Paul Parmentierlaan en Elizabetlaan – Koningslaan worden samengevoegd en uitgevoerd als één grote rotonde, met als naam Abraham Hansplein.

Signalisatie: B1 op de toegangswegen en D5 op de rotonde

 

Art. 16.

A Eenrichtingsfietspaden gesignaleerd door de tekens D7 ter:

 • Elizabetlaan, zuidelijke rijbaan vanaf gemeentegrens Zeebrugge tot Vuurtorenstraat
 • Elizabetlaan, zuidelijke rijbaan vanaf Arkadenlaan tot Abraham Hansplein
 • Elizabetlaan, noordelijke rijbaan vanaf Leopoldlaan tot Duinbergenlaan
 • Elizabetlaan, noordelijke rijbaan vanaf Parkstraat tot gemeentegrens Zeebrugge

B Gemarkeerde éénrichtingsfietspaden overeenkomstig art. 74 van het K.B. van 1.12.75 worden aangebracht

ter:

 • Elizabetlaan/Meerlaan
 • Elizabetlaan zuidelijke rijbaan vanaf Knokkestraat tot Arkadenlaan
 • Elizabetlaan noordelijke rijbaan vanaf Duinbergenlaan tot Parkstraat

 

Art. 17.

Op volgende plaatsen worden met witte verf op het wegdek evenwijdige parkeerstroken afgebakend, afgescheiden

van de rijbaan door een witte streep overeenkomstig artikel 75.2 van het K.B. van 01.12.1975:

 • Graaf d’Urselllaan, zuidzijde
 • Nicolas Mengélaan, zuidzijde
 • Elizabetlaan, middenberm tussen Zomerpad en Arcadelaan, noordzijde
 • Elizabetlaan, middenberm tussen Arcadelaan en Vandaelelaan, noordzijde
 • Elizabetlaan, middenberm tussen Vandaelelaan en Lentelaan, zuidzijde
 • Elizabetlaan, middenberm tussen Lentelaan en huisnummer 231, zuidzijde
 • Elizabetlaan, middenberm tussen huisnummer 231 en Paul Vander Meerschenlaan, noordzijde
 • Elizabetlaan, middenberm tussen Paul Vander Meerschenlaan en huisnummer 221, zuidzijde
 • Elizabetlaan, middenberm tussen huisnummer 221 en Rozenlaan, noordzijde
 • Elizabetlaan, middenberm tussen Rozenlaan en huisnummer 213, zuidzijde
 • Elizabetlaan, middenberm tussen huisnummer 213 en Zeerobbenlaan, noordzijde

 

Art. 18.

Volgende parkings worden voorzien van parkeerplaatsen, afgebakend met witte strepen overeenkomstig art. 77.5 van het K.B. van 01.12.1975:

 • Abraham Hansplein (85 schuine parkeerplaatsen)

 

Art. 19.

De aanvullende politieverordening op het wegverkeer “Verkeersregeling Elizabetlaan (N34)” dd. 30/01/2014 wordt opgeheven.

 

Art. 20.

Dit besluit gaat van kracht op het moment dat de in het reglement vermelde signalisatie werd geplaatst.

 

Art. 21.

Onderhavig besluit zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Minister van Openbare werken.

 

 Besluit Elizabetlaan

 

Datum goedkeuring: 29 maart 2018

Datum bekendmaking: 3 april 2018

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be