Verkeersmaatregelen tijdens Tentuinstelling THV Sluisstraat 42a van 14 tot en met 17 mei 2015 en van 23 tot en met 25 mei 2015

 

Artikel 1.
Onderstaande maatregelen zijn van kracht van donderdag 14 mei 2015 tot en met zondag 17 mei 2015, en van zaterdag 23 mei 2015 tot en met maandag 25 mei 2015 telkens van 09.00 uur tot 18.00 uur

 

Art. 2.
Het fietsverkeer tussen de Koekoekstraat en huisnummer 42a in de Sluisstraat wordt in 2 richtingen op de noordzijde van de rijbaan geleid.  Op de rijbaan wordt een as verschuiving ter hoogte van deze zone gerealiseerd om de rijstroken voor het verkeer op hun originele breedte te behouden. Er wordt ter hoogte van huisnummer 42a een oversteekplaats voor fietsers gecreëerd, met verkeersregeling door politie of gemachtigde opzichters.

Signalisatie:

-Komende uit  de richting Westkapelle: verkeerstekens F 81, A 25 voor doorgaand verkeer en onderbord “fietsers oversteken” voor het fietsverkeer, met verkeersteken A39 aan het begin van het tweerichtingsfietspad.
-Komende uit de richting Sluis:
voor het kruispunt met de Dudzelestraat/Koekoekstraat verkeersteken F 81
voorbij het kruispunt met de Koekoekstraat verkeerstekens D 1 L (45°)en A39 voor fietsers
voor huisnummer 42a verkeersteken A 25

 

Art. 3.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 4.
Afschriften hiervan zullen worden toegestuurd aan:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen van de brandweer;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

Download hier het plan van de verkeerssituatie thv de Sluisstraat tijdens Tentuinstelling

 

 

Datum goedkeuring: 15 mei 2015

Datum bekendmaking: 15 mei 2015

 

Contact

Secretarie Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  knokke-heist@knokke-heist.be