Veelgestelde vragen over het indienen van een offerte

De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken met vermelding van het besteknummer EN het voorwerp van de opdracht.

 

Opgelet! Er wordt door de gemeente ook steeds een kopie van de offerte op digitale drager

 

Enkele tips bij papieren inschrijving:

 

• Dien uw offerte op tijd in. De uiterste datum voor het indienen van de offertes, zal meegedeeld worden in de brief uitnodiging tot offerte of in de publicatie van de opdracht.

 

• Offerte richten aan:
Gemeentebestuur Knokke-Heist
A. Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist
ter attentie van de leidende ambtenaar

• Indienen per postdienst: offerte wordt in een tweede gesloten envelop waarop duidelijk het besteknummer EN het voorwerp van de opdracht wordt vermeld.

 

• Indienen per drager: de drager overhandigt de offerte aan de voorzitter of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus.

• Laat uw papieren offerte ondertekenen door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen. Een bewijs van handtekeningbevoegdheid wordt toegevoegd aan de offerte.

• Voeg alle gevraagde documenten toe.

Opgelet! Als uw offerte niet voldoet aan alle vereisten die opgenomen zijn in het bestek, is ze onregelmatig. Uw offerte wordt dan niet opgenomen in de bieding.