Tariefreglement - Gebruik omslagvulmachine van de gemeente voor derden

Artikel 1.

Voor het gebruik van de omslagvulmachine van de gemeente voor derden gelden de volgende voorwaarden:

 

  1. Het gemeentelijk plooi- en vulwerk heeft altijd voorrang
  2. Voorafgaandelijk wordt een aanvraag ingediend bij het College van burgemeester en schepenen.
  3. De aanvragers brengen zelf hun enveloppen en de te plooien stukken naar de gemeente.
  4. De omslagen (114 op 229 mm) moeten geschikt zijn voor het automatisch vullen.
  5. Na het vullen van de omslagen, of het plooiwerk, wordt het materiaal binnen de 4 uren afgehaald.
  6. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging van de stukken.

Art. 2.

Voor dit gebruik wordt  vergoeding van 0,075 EURO per omslag aangerekend. Deze vergoeding wordt betaald op basis van een factuur van het gemeentebestuur..

 

Art. 3.

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt  belast met de uitvoering van onderhavige beslissing.

 

Datum goedkeuring: 28 maart 2002

Datum bekendmaking: 8 april 2002

 

Gemeenteraadsbesluit - Tariefreglement omslagvulmachine van de gemeente voor derden