Tariefreglement - Drinkwater en saneringsbijdrage

 

Artikel 1

 

Het tariefreglement voor drinkwater en saneringsbijdragen geldig per 1 januari 2013, goedgekeurd door de raad van bestuur van AGSO Knokke-Heist in zitting van 5 februari 2013, wordt gunstig geadviseerd.

 

 

Art. 2

 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de daartoe bevoegde voogdijoverheid – voor het ogenblik de Minister van Economie - kunnen de in artikel 2 en 3 van het reglement bepaalde tarieven jaarlijks en zonder voorafgaand advies van de gemeenteraad worden geïndexeerd.

 

 

De in artikel 4 van het reglement bepaalde tarieven worden jaarlijks en zonder voorafgaand advies van de gemeenteraad aangepast overeenkomstig het advies van de Economisch Toezichthouder, de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen ontvangt jaarlijks en voorafgaand kennisgeving van deze prijsaanpassingen.

 

 

 

Art. 3

 

Het autonoom gemeentebedrijf AGSO Knokke-Heist uit te nodigen om de beheersovereenkomst 2007-2012 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van huidig besluit en hiertoe een passend voorstel aan de raad voor te leggen.

 

 

 

Art. 4

 

Artikel 2 van het raadsbesluit van 26 juni 1997 tot het vaststellen van het tarief waterverkoop en meterverhuur en het raadsbesluit van 22 december 2011 tot het verhogen van deze tarieven, worden opgeheven met ingang van 01 januari 2013.

 

 

 

Het raadsbesluit van 30 juni 2005 tot het instellen en aannemen van een bijdrage voor gemeentelijke en bovengemeentelijke afwatersanering en de raadsbesluiten van 29 november 2006 en 25 november 2009 tot het hervaststellen/verhogen van deze gemeentelijke saneringsbijdrage worden opgeheven met ingang van 01 januari 2013.

 

 

Datum goedkeuring: 28 februari 2013

Datum bekendmaking: 1 maart 2013

 

Gemeenteraadsbesluit - Tariefreglement drinkwater en saneringsbijdrage

Contact

Contractbeheer Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  contractbeheer@knokke-heist.be