Tagad'Art

Artikel 1.
De maatregelen in dit besluit zijn van toepassing vanaf donderdag 09 juli 2015 tot en met 30 augustus 2015.

 

Art. 2.

Het stilstaan en parkeren is verboden in:

- Duinenwater, tussen de Camille Pissarrodreef en de Gilbert Decockstraat;

- Camille Pissarorodreef tussen Duinenwater en Henri Vandeveldelaan;
- Henri Vandeveldelaan tussen Camille Pissarrodreef en Paul Baumstraat;
Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 3.

In de volgende straten wordt  éénrichtingsverkeer van kracht:
- Duinenwater, verkeer verboden vanaf de Camille Pissarrodreef in de richting van en tot de Gilbert Decockstraat
- Henri Vande Veldelaan vanaf Henri Victor Wolvensplein in de richting van en tot de Camille Pissarrodreef;

Signalisatie: verkeerstekens F19/D1/C1

 

Art. 4.

Er wordt parkeerverbod ingevoerd op de publieke  parking gelegen tussen Duinenwater, Henri Vande Veldelaan en het Emile Raespad , om als publieksparking uitgebaat te worden door de organisatie van Tagad’Art. 

Signalisatie: verkeerstekens E 1 + afdekken van de parkeerautomaten en bericht aan de afgedekte automaten.

 

Art. 5.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 6.
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer in hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

 

 
Datum goedkeuring: 10 juli
 
Datum bekendmaking: 10 juli