Subsidiereglement - Preventieve acties in scholen

Artikel 1. Bedrag en voorwaarden

§1. De gemeente Knokke-Heist kent, binnen de perken van de daartoe op de gemeentebegroting goedgekeurde kredieten, voor het schooljaar 2018-2019 aan de scholen in Knokke-Heist een subsidie toe voor de organisatie van preventieve activiteiten.

§2. De activiteit moet kaderen in het stimuleren van weerbaarheid, verdraagzaamheid, gezondheid en het voorkomen van risicogedrag. Het college van burgemeester en schepenen beslist autonoom of de actie voldoet aan de gestelde voorwaarden.

§3. De subsidie wordt vastgelegd op maximum 400 EUR per afdeling van de schoolgemeenschap en per schooljaar.

§4. De aanvrager verbindt zich ertoe in alle publicaties in verband met de activiteiten gebruik te maken van het logo van de gemeente Knokke-Heist en te vermelden dat de actie tot stand kwam met de steun van de gemeente Knokke-Heist.

Art. 2.

Volgende scholen kunnen een subsidie aanvragen:

 1. Basisschool miniMAKZ afdeling Knokke, Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke-Heist;
 2. Basisschool miniMAKZ afdeling Heist – De Zeeparel, Noordstraat 40, 8301 Knokke-Heist;
 3. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling Sint-Margaretaschool, Paul Parmentierlaan 52, 8300 Knokke-Heist;
 4. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling Sint-Margaretaschool, Sportlaan 8, 8300 Knokke-Heist;
 5. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling Heilig Hart, Jef Mennekenslaan 3, 8300 Knokke-Heist;
 6. vzw Saeftinghe–Oostkust afdeling Sint-Jan, Keuvelhoekstraat 100, 8300 Knokke-Heist;
 7. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling De Vuurtoren, Heistlaan 26 A, 8301 Knokke-Heist;
 8. emene rekening 6491200 (werkingssubsidie onderwijs) krediet beschikbaar is;

  Overwegende dat een verlenging van het reglement houdende de toekenning van subsidies voor de organisatie van preventieve activiteiten van scholen door de gemeenteraad moet worden vastgesteld;

  BESLUIT :

  Artikel 1. Bedrag en voorwaarden

  §1. De gemeente Knokke-Heist kent, binnen de perken van de daartoe op de gemeentebegroting goedgekeurde kredieten, voor het schooljaar 2018-2019 aan de scholen in Knokke-Heist een subsidie toe voor de organisatie van preventieve activiteiten.

  §2. De activiteit moet kaderen in het stimuleren van weerbaarheid, verdraagzaamheid, gezondheid en het voorkomen van risicogedrag. Het college van burgemeester en schepenen beslist autonoom of de actie voldoet aan de gestelde voorwaarden.

  §3. De subsidie wordt vastgelegd op maximum 400 EUR per afdeling van de schoolgemeenschap en per schooljaar.

  §4. De aanvrager verbindt zich ertoe in alle publicaties in verband met de activiteiten gebruik te maken van het logo van de gemeente Knokke-Heist en te vermelden dat de actie tot stand kwam met de steun van de gemeente Knokke-Heist.

  Art. 2.

  Volgende scholen kunnen een subsidie aanvragen:

  1. Basisschool miniMAKZ afdeling Knokke, Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke-Heist;
  2. Basisschool miniMAKZ afdeling Heist – De Zeeparel, Noordstraat 40, 8301 Knokke-Heist;
  3. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling Sint-Margaretaschool, Paul Parmentierlaan 52, 8300 Knokke-Heist;
  4. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling Sint-Margaretaschool, Sportlaan 8, 8300 Knokke-Heist;
  5. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling Heilig Hart, Jef Mennekenslaan 3, 8300 Knokke-Heist;
  6. vzw Saeftinghe–Oostkust afdeling Sint-Jan, Keuvelhoekstraat 100, 8300 Knokke-Heist;
  7. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling De Vuurtoren, Heistlaan 26 A, 8301 Knokke-Heist;
  8. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling Windekind, Pastoor de Neveplein 18, 8300 Knokke-Heist;
  9. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling Polderkind, Dorpsstraat 62, 8300 Knokke-Heist;
  10. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling Duinenkind, Kinderpad 6, 8301 Knokke-Heist;
  11. vzw Saeftinghe-Oostkust afdeling O.L.V.O., Stadhuisstraat 4, 8301 Knokke-Heist;
  12. t Schooltje, Ramskapellestraat 65, 8300 Knokke-Heist;
  13. De MAKZ Atheneum, Alfred Verweeplein 25, 8300 Knokke-Heist;
  14. De MAKZ Atheneum, Heistlaan 124, 8301 Knokke-Heist;
  15. De MAKZ Middenschool, Alfred Verweeplein 25, 8300 Knokke-Heist;
  16. De MAKZ Middenschool, Heistlaan 124, 8301 Knokke-Heist;
  17. Sint-Jozefslyceum, Van Rysselberghestraat 12, 8300 Knokke-Heist;
  18. Sint-Bernardusinstituut, Sportlaan 4, 8300 Knokke-Heist;
  19. O.L.V. Ter Duinen Campus Heist, Kursaalstraat 40, 8301 Knokke-Heist;

  Voor de gemeentescholen zijn, indien preventieve activiteiten georganiseerd worden, werkingskredieten voorzien op de gemeentebegroting.

  Art. 3. Procedure

  §1. De scholen dienen vooraf een aanvraag tot het bekomen van de subsidie in bij het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst Preventie, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist.
  §2. De school stelt een dossier samen dat tenminste volgende gegevens bevat:

  -       identificatie van de initiatiefnemer en de eventuele samenwerkingspartner(s);

  -       een beschrijving van het initiatief: inhoud, doelstellingen, doelgroep, evaluatiemoment;

  -      begroting van alle verwachte uitgaven en inkomsten.
  §3. De school is, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen, gehouden om:

  -       de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;

  na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie aan het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist te sturen.
  §4. Deze bewijsstukken moeten bij het college van burgemeester

 

 

 

Besluit: Preventieve acties in scholen

 

Datum goedkeuring: 31 mei 2018

Datum bekendmaking: 5 juni 2018