Statutenwijziging VZW PWA en Diensten.net

BESLUIT :

 

Artikel 1.

De gemeenteraad gaat akkoord om de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur aan te passen, in die zin dat raadslid Katleen Van Steen aangeduid werd door de gemeenteraad en de heer Jackie Vlietinck door de Nationale Arbeidsraad.

 

Art. 2.

De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten van de vzw PWA en vzw Diensten.net, zoals in bijlage van dit besluit, goed.

 

Art. 3.

Artikelen 2 en 3 van het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2014 betreffende de goedkeuring van de statuten van vzw PWA en vzw Diensten.net worden opgeheven.

 Gemeenteraadsbesluit - VZW PWA en Diensten.net

 

Statuten VZW PWA en Diensten.net

 

 

Datum goedkeuring: 29 januari 2015

Datum bekendmaking: 3 februari 2015