Sprint-triathlon Marinebasis Zeebrugge op 19 mei 2015

 

Artikel 1.

De fietsproef voor deze sprinttriatlon (1/8° triatlon) vindt plaats op volgende wegen:

- start op het kerkplein te Ramskapelle, Ramskapellestraat, Spelemanstraat, fietspad Westkapellestraat, Waterstraat, Jonckheerestraat, Ramskapellestraat. De afstand van dit traject is 5 km, dit parcours moet 4 keer afgelegd worden.

 

Er op aansluitend is de loopproef, die op volgende wegen plaatsvindt:

- start op het kerkplein te Ramskapelle, Ramskapellestraat, Vrijestraat, fietspad Heistlaan, Ramskapellestraat terug naar kerkplein. De afstand van één ronde bedraagt 3 km, er moeten 2 rondes afgelegd worden. 

- aankomst is voorzien op het kerkplein te Ramskapelle.

 

Art. 2.
Volgende verkeersmaatregelen gelden op 19 mei 2015 tussen 13 uur en 15.30 uur:

A. In de hierna opgesomde straten en straatgedeelten is alle doorgaand verkeer voor elke weggebruiker verboden:
-Ramskapellestraat, tussen de Spelemanstraat  tot de Heistlaan ;

-Jonckheerestraat volledig;
-Waterstraat van de Westkapellestraat tot de Jonckheerestraat;
-Spelemanstraat volledig.
Signalisatie: C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”

 

B. Ter Westkapellestraat, tussen de Spelemanstraat en de Waterstraat, wordt het fietsverkeer op de rijbaan afgeleid en is er verkeerstoezicht door politie en seingevers.

C. Het stilstaan en parkeren is verboden ter:
- Ramskapellestraat tussen Spelemanstraat en Heistlaan;
- Spelemanstraat;
- Waterstraat tussen Westkapellestraat en Jonckheerestraat
- Jonckheerestraat
Signalisatie: verkeerstekens E3

 

Art. 3.

Het stilstaan en parkeren is verboden vanaf 18 mei 2015  tot en met 19 mei 2015: 

- parking tegenover de St-Vincentiuskerk te Ramskapelle.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

- De Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen;

- De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

- De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

- De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

- De Korpschef van de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist;

- De Commandant van de lokale brandweer;

- Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 Download hier het plan voor de verkeerssituatie voor de sprintmarathon van de marinebasis van Zeebrugge

 

Datum goedkeuring: 15 mei 2015

Datum bekendmaking: 15 mei 2015