Speekseltest

Speekseltest in het verkeer

 

Waarom deze nieuwe opsporingsprocedure?

Ten opzichte van de vorige drugcontroles aan de hand van aandachtsverdelende tests (o.a. Fysieke proeven), gevolgd door urine- & bloedstalen, wou de wetgever op zoek naar een snellere, eenvoudigere en goedkopere procedure.

 

Vanaf wanneer is deze in gebruik?

De wet van 31 juli 2009 is in werking getreden op 1 oktober 2010.

 

Wat verandert er nu juist?

 1. De fysieke proeven uit de oude procedure worden vervangen door een checklist met uiterlijke kenmerken van gebruik;
 2. De urinetest wordt vervangen door een speekseltest;
 3. De bloedanalyse zal op termijn worden vervangen door een speekselanalyse.

 

Welke stoffen worden opgespoord?

De wettekst vermeldt dat de speekseltest 5 stoffen opspoort:

STOF SPOORT GEBRUIK OP VAN
THC Cannabis
Amfetamine Speed
MDMA XTC
Morfine Heroïne
Cocaïne Cocaïne

 

Wie kan aan een speekseltest worden onderworpen?

 • bestuurders van een voertuig of rijdier die vermoedelijk onder invloed zijn van een van bovenvermelde stoffen;
 • vermoedelijke daders of iedereen die een ongeval mee kan hebben veroorzaakt (zelfs indien slachtoffer);
 • personen die een leerling-bestuurders van een voertuig of rijdier op de openbare weg begeleiden of op punt staan dit te doen.

 

Hoe zit de procedure ineen voor de speekseltest?

 1. De politie overloopt de gestandaardiseerde checklist op basis van iemands uiterlijk en gedrag om na te gaan of er tekenen zijn van recent druggebruik;
 2. Bij minimum 3 uiterlijke tekenen van recent druggebruik wordt overgegaan tot een speekseltest;
 3. Is het resultaat positief:  ingang van onmiddellijk rijverbod van 12 uur & er volgt een speeksel- of bloedanalyse in een labo;
 4. Wanneer de resultaten uit het labo het positief resultaat bevestigen volgt een bestraffing (opm: enkel de bloedanalyse is maatstaf voor mogelijke bestraffing);
 5. Na 12 uur volgt nieuwe speekseltest. Is deze negatief, dan wordt het rijverbod opgegeven. Is deze positief dan wordt het rijverbod opnieuw met 12 uur verlengd. Men krijgt het rijbewijs pas terug na het afleggen van een negatieve speekseltest.

 

Kan je zo’n speekseltest weigeren?

Wanneer een wettige reden opgeeft, dan wordt een geneesheer ingeroepen om dit motief te beoordelen.

(opm; de inhoud van de wettige reden mag door de geneesheer niet worden onthuld als ze door het medisch geheim wordt gedekt).

Als de opgevorderde geneesheer vaststelt dat de weigering ongegrond is, zal de betrokken persoon moeten opdraaien voor de kosten van de tussenkomst van de geneesheer.

 

Is er bij een speekseltest een voorziene limiet zoals bij alcohol of een nultolerantie?

De wet gaat uit van een nultolerantie. Per drug zijn er zowel voor de speekseltest als de –analyse wel enkele limietwaarden bepaald omdat resultaten onder deze waarden geen wetenschappelijke betrouwbaarheid bieden.

 

Welke straffen zijn er bepaald?

 • bij overtreding voorziet de wet een geldboete van €200 tot €2000.

(Opm; Dit bedrag moet vermenigvuldigd worden met 5.5 opdeciemen, wat betekent dat de boete kan oplopen in de praktijk tot € 1100 tot € 11000).

 • bij overtreding kan een mogelijk rijverbod van minimum 8 dagen tot 5 jaar worden opgelegd;
 • chauffeurs in overtreding die minder dan 2 jaar over hun rijbewijs B beschikken, krijgen automatisch rijverbod opgelegd en moeten opnieuw een rijexamen afleggen vooraleer ze hun rijbewijs kunnen terugkrijgen;
 • bij weigering van een speekseltest zonder wettige reden volgt eveneens een boete van € 1100 tot € 11000.
 • bij herhaling binnen de drie jaar volgen zwaardere straffen, inclusief een mogelijke gevangenisstraf en een verval van het recht tot sturen.

(opm; bij een positief resultaat zijn de labokosten ook voor rekening van de onderzochte persoon).

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud