Sociale tussenkomst

 
TUSSENKOMST OM SOCIALE REDENEN IN DE KOSTPRIJS VAN HET WATERVERBRUIK
  (overeenkomstig in het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2007, gewijzigd op 31/01/2008.

 

DE TUSSENKOMST VOOR VERBRUIK BESTAAT UIT:

 

- de kosteloze levering op de waterfactuur van 15 m³ drinkwater per jaar en per persoon in het gezin;
- de vrijstelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage tot hoogstens 30 m³ per jaar en per persoon in het gezin;
- de vrijstelling van de bovenlokale saneringsbijdrage   [1].
- de vermelde tarieven zijn exclusief 6% BTW.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

- op 1 januari gedomicilieerd zijn in Knokke-Heist [2];
- de vereiste attesten of bewijsstukken indienen bij het gemeentelijk waterbedrijf, T Walletje 104 bus 101  te 8300 Knokke-Heist, uiterlijk op 30 november van het verbruiksjaar [3];

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN:

 

De verbruiker moet daarenboven op 1 januari van het verbruiksjaar genieten van:

 

- ofwel het bestaansminimum of levenloon, toegekend door het OCMW;
- ofwel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen, toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen,  Zuidertoren te 1060 Brussel;
- ofwel de inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming voor gehandicapten ofwel de tegemoetkoming hulp aan bejaarden, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 te 1050 Brussel;
- ofwel een collectieve schuldenregeling, bekomen van de Beslagrechter;
- ofwel een verhoogde kinderbijslag wegens handicap van het kind, mits het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin niet hoger is dan 14 778,26 euro , verhoogd met 2 735,85 euro per kind fiscaal ten laste
- ofwel twee kinderen fiscaal ten laste hebben, mits het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin niet hoger is dan 14 778,26 euro, verhoogd met 2 735,85 euro per kind fiscaal ten laste

 

TOEKENNING:

- betreft het waterverbruik op en INDIVIDUELE watermeter van waterbedrijf (d.w.z. slechts 1 gezin op die watermeter), dan gebeurt de tussenkomst rechtstreeks op de waterfactuur; bij een eerste aanvraag wordt de tussenkomst slechts toegekend met terugwerkende kracht vanaf de datum van de laatste meteropname.
- betreft het waterverbruik op een ALGEMENE watermeter van het waterbedrijf (d.w.z. meer dan 1 gezin op die watermeter), dan gebeurt de tussenkomst op het einde van het verbruiksjaar; de aanvraag kan nog gebeuren tot 30 november van het jaar na het verbruiksjaar.

BIJZONDERHEDEN:

- slechts in de eerste 3 specifieke voorwaarden kan de vrijstelling van de bovenlokale saneringsbijdrage worden verleend;
- in de laatste 2 specifieke voorwaarden wordt de tussenkomst pas NA het verbruiksjaar op de waterfactuur aangerekend.
- de attesten moeten elk jaar opnieuw worden ingediend.

 

 [1]De tussenkomst wordt slechts verleend voor het adres waar men gedomicilieerd is.
 [2]Voor de vrijstelling van de bovenlokale saneringsbijdrage kan de aanvraag gebeuren tot 3 maand na de waterfactuur (12 maand in geval van een algemene watermeter).

Contact

AGSO - Waterbedrijf T Walletje 104 bus 101 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 44 25 00 050 44 25 20  waterbedrijf@agsoknokke-heist.be http://agsoknokke-heist.be/waterbedrijf.aspx