Retributiereglement voor het gebruik van zelfreinigende toiletten op het grondgebied van Knokke-Heist

Artikel 1.
Voor het gebruik van de zelfreinigende toiletten op het grondgebied van Knokke-Heist, is een retributie verschuldigd van 50 eurocent per beurt.

Art. 2.
De retributie wordt contant betaald door de gebruiker door inworp van muntstukken.

Art. 3.
Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden.

Datum goedkeuring  : 27/05/2009
Datum bekendmaking : 28/05/2009

Bijlage : grzelfreinigende_toiletten.pdf