Reglement - vrijwillige vierdagenweek

 

Enig artikel.

In artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 1999 en latere wijzigingen, waarbij voor de statutaire en contractuele personeelsleden die voltijds tewerkgesteld zijn en die de in artikel 102 van de Herstelwet van 22 januari 1985, houdende sociale bepalingen, voorziene mogelijkheden om hun arbeidsprestaties te verminderen uitgeput hebben, het recht van de vrijwillige vierdagenweek ingevoerd wordt, wordt de datum 31 december 2010, gewijzigd in: 31 december 2011.

 

Datum goedkeuring: 23 juni 2011

Datum bekendmaking: 27 juni 2011

 

Gemeenteraadsbesluit - Vrijwillige 4 dagen week