Reglement voor gemeentebestuur, Gemeentelijk Waterbedrijf, gemeentelijke vzw's en OCMW - E-policy Knokke-Heist

 

Artikel 1.

Het reglement omtrent de e-policy wordt vastgesteld zoals in bijlage.

 

Art. 2.

Het reglement omtrent e-policy wordt als bijlage toegevoegd aan het administratief statuut van het statutair personeel en het administratief statuut van het contractueel personeel.

 

Datum goedkeuring: 26 april 2007

Datum bekendmaking: 10 mei 2007

 

 Gemeenteraadsbesluit - E-policy