Reglement - Verkavelingsreglement electriciteit en gas

Artikel 1.

De volgende door de raad van bestuur van IMEWO in zitting van 5 november 2004 geactualiseerde verkavelingsreglementen elektriciteit en gas goed te keuren:

1)  privé-verkavelingen en groepsbouw – elektriciteit

2)  privé-verkavelingen en groepsbouw – gas

3)  industriële verkavelingen - elektriciteit

4)  industriële verkavelingen - gas

5)  appartementsgebouwen en wooncomplexen - elektriciteit

6)  appartementsgebouwen en wooncomplexen - gas

7) sociale verkavelingen – elektriciteit

8) sociale verkavelingen – gas

 

Art. 2.

Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende vereniging IMEWO, secretariaat, Industriepark De Bruwaan 12 te 9700 Oudenaarde.
Datum goedkeuring: 30 juni 2005
Datum bekendmaking: 4 juli 2005

 

 Gemeenteraadsbesluit - Verkavelingsreglement electriciteit en gas

 

 

Contact

Contractbeheer Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 100 +32 50 630 159  contractbeheer@knokke-heist.be