Reglement - Technisch reglement op drinkwaterbedeling

 

Artikel 1.

Met ingang van 1 juli 2004 wordt een nieuw technisch reglement op de drinkwaterbedeling in Knokke-Heist van toepassing gemaakt.

 

Art. 2.

Het nieuw technisch reglement bestaat uit:

  1. het technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending, opgemaakt door de Samenwerking Vlaams Water, vzw,
  2. het repertorium met technische voorschriften voor binneninstallaties, jaarlijks opnieuw opgemaakt door de Belgische Federatie voor de Watersector, vzw,
  3. het addendum op het technisch reglement, opgemaakt door het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven, cvba.

 

Art. 3.

De technische voorschriften van het huidig algemeen reglement op de waterbedeling te Knokke-Heist houden op van kracht te zijn op 1 juli 2004.

 

Datum goedkeuring: 30 juni 2004

Datum bekendmaking: 5 juli 2004

 

 

Gemeenteraadsbesluit - Technisch reglement op drinkwaterbedeling

 

 


 

 

 

 

 

Contact

AGSO - Waterbedrijf T Walletje 104 bus 101 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 44 25 00 050 44 25 20  waterbedrijf@agsoknokke-heist.be http://agsoknokke-heist.be/waterbedrijf.aspx