Reglement - Jubilea en ontvangst gepensioneerden

Artikel 1

Vanaf 1 november 2011 zal een bloemstuk en een geschenk worden geschonken aan alle inwoners van Knokke-Heist die hun 50-, 60-, 65- of 70-jarige huwelijksverjaardag vieren. De maximale waarde van het bloemstuk bedraagt 32 EUR en de maximale waarde van het geschenk bedraagt 80 EUR.

 

Art. 2

Vanaf 1 november 2011 zal een fruitschaal overhandigd worden aan alle klossterjubilarissen van Knokke-Heist voor hun 50-, 60-, 65- of 70-jarige jubileum ter waarde van maximaal 32 EUR.

 

Art. 3

Vanaf 1 november 2011 zal een bloemstuk en een schaal worden geschonken aan alle 100-jarigen van Knokke-Heist. Vanaf 101 jaar en meer worden ze bedacht met een bloemstuk

De maximale waarde van het bloemstuk bedraagt 32 EUR.

De maximale waarde van het geschenk bedraagt 40 EUR.

 

Art. 4

Vanaf 1 november 2011 zal éénmaal per jaar aan al het indienstzijnde gemeentepersoneel dat met pensioen gaat een geschenk en een receptie worden aangeboden.

De maximale waarde van de geschenken en de receptie wordt vastgesteld op:

-        €32 voor een bloemstuk toegekend aan gepensioneerden of hun echtgeno(o)t(e)

-        €250 voor een horloge met naamgravering aan in dienst zijnde gemeentepersoneel dat met pensioen gaat

-        €16 per persoon (voor alle personeelsleden die het laatste jaar met pensioen gingen en hun echtgeno(o)t(e) voor de receptie

 

Art. 5

De in artikel 1 tot en met 4 vermelde maximum bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. (basisindex: oktober 2011)

 

 

Art. 6.

Het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 1997 houdende de vaststelling van het reglement betreffende jubilea en ontvangst van gepensioneerden, wordt opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 26 oktober 2011

Datum bekendmaking: 31 oktober 2011

 

Gemeenteraadsbesluit - Reglement julbilea en ontvangst gepensioneerden