Reglement inwendige orde speelpleinen 2018

BESLUIT :

 

Artikel 1.

Het reglement van inwendige orde van de gemeentelijke speelpleinwerking periodes krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie 2018 wordt, zoals in bijlage van dit besluit, goedgekeurd.

 

Art. 2.

Het  reglement van inwendige orde van de gemeentelijke speelpleinwerking periodes krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie 2017 van 29 juni 2017 wordt opgeheven.

  1. De speelpleinen

De volgende speelpleinen worden ingericht door het Gemeentebestuur Knokke-Heist gedurende de volgende periodes:

1.1.        Krokusvakantie 2018

De Korenbloem

Breed Veertien 25

Heist

Jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar (zindelijk) tot en met 13 jaar

’t Plein

Smedenstraat 125

Knokke

Jongens en meisjes vanaf 6 jaar (die in het 1e leerjaar zitten) tot en met 13 jaar

 

De blekker

Van Steenestraat 11

Knokke

Uitsluitend voor kleuters van 2,5 jaar (zindelijk) tot 6 jaar (die nog niet in het 1e leerjaar zitten of het 1e leerjaar nog niet gedaan hebben)

 

1.2.        Paasvakantie 2018

De Korenbloem

Breed Veertien 25

Heist

Jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar (zindelijk) tot en met 13 jaar

‘t Plein

Smedenstraat 125

Knokke

Jongens en meisjes vanaf 6 jaar (die in het 1e leerjaar zitten) tot en met 13 jaar

 

De blekker

Van Steenestraat 11

Knokke

Uitsluitend voor kleuters van 2,5 jaar (zindelijk) tot 6 jaar (die nog niet in het 1e leerjaar zitten of het 1e leerjaar nog niet gedaan hebben)

 

1.3.        Zomervakantie 2018

De Korenbloem

Breed Veertien 25

Heist

Jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar (zindelijk) tot en met tot en met 13 jaar
Kinderen met een beperking, indien geschikte monitoren worden gevonden
(onder voorbehoud)

’t Plein

Smedenstraat 125

Knokke

Jongens en meisjes vanaf 6 jaar (die in het 1e leerjaar zitten) tot en met 13 jaar

 

De blekker

Van Steenestraat

Knokke

Uitsluitend voor kleuters van 2,5 jaar (zindelijk) tot 6 jaar (die nog niet in het 1e leerjaar zitten of het 1e leerjaar nog niet gedaan hebben)

 

Speelpelle

Dorpsstraat 60-62

Westkapelle

Jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar (zindelijk) tot en met tot en met 13 jaar

Bijlocatie: Sportcomplexen

 

 

 

1.1.        Herfstvakantie 2018

De Korenbloem

Breed Veertien 25

Heist

Jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar (zindelijk) tot en met tot en met 13 jaar

’t Plein

Smedenstraat 125

Knokke

Jongens en meisjes vanaf 6 jaar (die in het 1e leerjaar zitten) tot en met 13 jaar

 

De blekker

Van Steenestraat

Knokke

Uitsluitend voor kleuters van 2,5 jaar (zindelijk) tot 6 jaar (die nog niet in het 1e leerjaar zitten of het 1e leerjaar nog niet gedaan hebben)

 

1.2.        Kerstvakantie 2018

De Korenbloem

Breed Veertien 25

Heist

Jongens en meisjes vanaf 2,5 jaar (zindelijk) tot en met tot en met 13 jaar

’t Plein

Smedenstraat 125

Knokke

Jongens en meisjes vanaf 6 jaar (die in het 1e leerjaar zitten) tot en met 13 jaar

 

De blekker

Van Steenestraat

Knokke

Uitsluitend voor kleuters van 2,5 jaar (zindelijk) tot 6 jaar (die nog niet in het 1e leerjaar zitten of het 1e leerjaar nog niet gedaan hebben)

 

 

  1. Openingsuren

2.1.        De pleinen

Krokus- en paasvakantie 2018
De speelpleinen zijn elke dag toegankelijk van 9u tot 12u en van 14u tot 17u (zaterdag en zondag gesloten).
Opvang: elke speelpleindag van 7u45 tot 9u, van 12u tot 14u en van 17u tot 18u15.
Omwille van de veiligheid van de kinderen wordt de toegangsdeur tot de Speelpleinen gesloten tijdens de middagpauze nl. van 12u30 tot 13u30 en gedurende de activiteiten nl. van 9u15 tot 11u45 en van 14u15 tot 16u45. Dient u op deze uren ter plaatse te zijn, dan kan u aanbellen of telefonisch een monitor contacteren.

Vanaf zomervakantie 2018
De speelpleinen zijn elke dag toegankelijk van 9 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Opvang: elke speelpleindag van 7u45 tot 9u, van 12u tot 13u30 en van 16u30 tot 18u15.

Omwille van de veiligheid van de kinderen wordt de toegangsdeur tot de Speelpleinen gesloten tijdens de middagpauze nl. van 12u30 tot 13u00 en gedurende de activiteiten nl. van 9u15 tot 11u45 en van 13u45 tot 16u15. Dient u op deze uren ter plaatse te zijn, dan kan u aanbellen of telefonisch een monitor contacteren.

 

Openingsperiode pleinen krokusvakantie 2018 is voorzien vanaf maandag 12 februari tot en met 16 februari 2018.

 

Openingsperiode pleinen paasvakantie 2018 is voorzien vanaf maandag 2 april 2018 tot en met vrijdag 13 april 2018.

 

Openingsperiode pleinen zomervakantie 2018  is voorzien vanaf maandag 2 juli 2018 tot en vrijdag 31 augustus 2018, behalve de Speelpelle die open is tot vrijdag 24 augustus 2018. 

 

De pleinen zullen open zijn op 11 en 15 augustus 2018 , behalve de Speelpelle die gesloten is op 15 augustus 2018.

 

Openingsperiode pleinen herfstvakantie 2018  is voorzien vanaf maandag 29 oktober 2018 tot en met vrijdag 2 november 2018.

 

Openingsperiode pleinen kerstvakantie 2018 is voorzien vanaf maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019.

De pleinen zijn gesloten dinsdag 25 december 2018 en dinsdag 1 januari 2018.

 

De mogelijkheid bestaat dat de speelpleinen De Blekker en ’t Plein gesloten zijn op alle wettelijke feestdagen.

 

  1. Bijdrage

1.1.        De Speelpleinen

We hanteren de prijs van € 1,00 per halve dag aanwezigheid.

 

1.2.        Facturatie

De gebruikers krijgen na de vakantie een factuur ten bedrage van het aantal effectieve halve dagen deelname. De facturen worden, verspreid over het jaar, verstuurd naar de gebruikers.

 

Periodes waarover facturen worden opgemaakt:

Factuur 1: na de paasvakantie (voor krokusvakantie en paasvakantie).

Factuur 2: na 31 juli (voor de maand juli)

Factuur 3: na 31 augustus (voor de maand augustus)

Factuur 4: na kerstvakantie (voor herfstvakantie en kerstvakantie)

De facturen zijn onmiddellijk te betalen. De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten laste van de schuldenaar. De kosten worden als volgt vastgesteld:

verzending van een eerste herinnering

5,00 euro

verzending van een tweede herinnering (aangetekend)

10,00 euro

Betekenen van een dwangbevel

Kosten van de gerechtsdeurwaarder

 

  1. Gebruikers

De speelpleinen zijn toegankelijk voor alle kinderen in groepsverband vanaf 2,5 jaar tot en met 13 jaar.
Kleuters moeten zindelijk zijn en indien er niet aan deze voorwaarde voldaan wordt, dan geldt de inschrijving niet.

 

Het vakantiespeelplein De Blekker is voorbehouden voor kleuters. Kinderen van 2,5 jaar (zindelijk) tot 6 jaar (die nog niet in het 1e leerjaar zitten of het 1e leerjaar nog niet gedaan hebben)

 

 

Locatie ‘t Plein is toegankelijk voor de lagere schoolkinderen en ouderen tot en met 13 jaar.

De vakantiespeelpleinen de Korenbloem en Speelpelle zijn opgesplitst in 2 groepen:

  • Groep 1: Voor kleuters vanaf 2,5 jaar en zolang ze in de kleuterschool zitten.
    • Groep 2: Jongens en meisjes tot en met 13 jaar.

 

De gebruikers moeten de regels van wellevendheid eerbiedigen. Zij zijn gehouden de bepalingen van het reglement van inwendige orde na te leven en zich onmiddellijk te schikken naar de aanbevelingen van het personeel van het speelplein. Iedereen zal de voorschriften van de hygiëne toepassen. Geen enkele gebruiker mag het plein verlaten zonder schriftelijke toestemming van de ouders.

 

Dieren worden op het plein niet toegelaten.

Elke gebruiker is burgerlijk verantwoordelijk voor de ongevallen, alsook de schade die hij zou veroorzaken. De gebruikers zijn niet verzekerd voor stoffelijke schade welke zij veroorzaken. Vervoer met private wagens gebeurt op eigen risico. Geen enkele klacht wordt aanvaard over voorwerpen welke tijdens het verblijf op het speelplein verloren of vervreemd worden.

 

Alle daden van tuchtloosheid of weerspannigheid moeten dadelijk gemeld worden aan de pleinleiding die de nodige maatregelen treft.

 

De mogelijke sancties zijn:

 

1) een vermaning vanwege de pleinverantwoordelijke, eventueel op voorstel van de monitor met verslag naar het College.

 

2) Een tijdelijke schorsing voor de duur van de lopende vakantieperiode door het College, op voorstel van de pleinverantwoordelijke en de hoofdverantwoordelijke.

 

3) Een definitieve schorsing, volgende op een tijdelijke schorsing, op voorstel van de hoofdverantwoordelijke en door het College.

 

Elke sanctie getroffen tegen een deelnemer wordt door het gemeentebestuur schriftelijk aan de ouders meegedeeld met vermelding van de reden.

 

  1. Personeel

Het personeel is verplicht daadwerkelijk mee te werken aan het algemeen toezicht en de begeleiding van de gebruikers. Dit toezicht is doorlopend, ook indien men zich buiten de begrenzing van het speelplein begeeft.

 

  1. Materiaal en schade

De inrichtingen van het plein, de speeltoestellen en het gebruiks- en verbruiksmateriaal moeten volgens de hun toegewezen bestemming gebruikt worden.

Elke beschadiging dient onmiddellijk aan het gemeentebestuur gemeld te worden.

In geval er zich een zwaar ongeval voordoet, dient de pleinverantwoordelijke of het personeel het nodige te doen. De hoofdverantwoordelijke moet onmiddellijk verwittigd worden zodat hij de verdere maatregelen kan treffen.

 

  1. Taal

De voertaal op het speelplein is verplicht algemeen Nederlands.

 Besluit: Inwendige orde speelpleinen 2018

Datum goedkeuring: 25 januari 2018

Datum bekendmaking: 30 januari 2018