Reglement - Betoelaging van sportverenigingen

 

Enig artikel.

Het reglement voor de betoelaging van plaatselijke sportverenigingen, dat als bijlage aan onderhavige beslissing is toegevoegd, wordt gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

 

Datum goedkeuring: 26 juni 2003

Datum bekendmaking: 8 juli 2003

 

Bijlage: