Reglement - Arbeidsreglement

Artikel 1.

Het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel van Knokke-Heist, inclusief haar bijlagen, wordt geactualiseerd en hervastgesteld zoals in bijlage van dit besluit.

 

Art. 2.

Het arbeidsreglement en de bijlagen treden in werking vanaf 1 september 2018.

 

Datum goedkeuring: 30 augustus 2018

Datum bekendmaking: 4 september 2018

 

Bijlage:

 

 

Contact

Personeelszaken Alfred Verweeplein 1 B-8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 100 050 630 131  personeel@knokke-heist.be