Rechtspostieregeling - Werving- en bevorderingsvoorwaarden

Artikel 1.

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Knokke-Heist inclusief haar bijlagen, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 19 december 2008 en geactualiseerd en hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27 augustus 2009, 27 juni 2013, 30 augustus 2017 en 25 januari 2018 wordt geactualiseerd en hervastgesteld, zoals in bijlage van dit besluit.

 

Art. 2.

Het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 augustus 2017 houdende de actualisering en hervaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel Knokke-Heist en het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 januari 2018 houdende de actualisering en vaststelling van de nieuwe bijlage 1 en 3 van de rechtspositieregeling, worden opgeheven.

 

Datum goedkeuring: 26 april 2018

Datum bekendmaking: 28 april 2018

 

Bijlage:

Contact

Personeelszaken Alfred Verweeplein 1 B-8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 100 050 630 131  personeel@knokke-heist.be