Rechtspositieregeling

 

Enig artikel.

Bijlage 1 bij de rechtspositieregeling van toepassing op het gemeentepersoneel, zoals vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 26 april 2018, wordt opgeheven en vastgesteld zoals in bijlage van dit besluit.

 


Volledige rechtspositieregeling

Besluit volledige rechtspositieregeling

Bijlage 1: Specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden

Bijlage 2: Risicofunties met voorafgaand gezondheidsonderzoek

Bijlage 3: Lijst van erkende diploma's of getuigschriften per niveau

Bijlage 4: Uitgewerkte salarisschalen

Bijlage 5: Protocol loopbaanonderbreking personeelsleden niveau A

Bijlage 6: Vormingsreglement

Bijlage 7: Overzicht verloven en afwezigheden

 

 

 

 

Datum goedkeuring: 31 januari 2019

Datum bekendmaking: 31 januari 2019

 

 

 

Contact

Personeelszaken Alfred Verweeplein 1 B-8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 100 050 630 131  personeel@knokke-heist.be