Projectzone Gemeentelijk Depot

Projectbenaming : Projectzone Gemeentelijk Depot

Omschrijving project en doelstelling:

Het vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-verband voor commerciële doeleinden (wonen en parkeerfaciliteiten). 

 

Timing: 2008-2016

Projectleider : Rudi Neirynck

Partners/Werkingsgebied : Gemeentebestuur, private ontwikkelaar(s).

Beleidsdoelstelling : OD 713

Stand van zaken :

 

Vorige mijlpalen:

 

  • uitvoering haalbaarheidsstudie (in uitvoering)

  • opmaak RUP dorpskern Knokke (uitgevoerd)

Contact

Gerelateerde inhoud