Product in kijker: marihuana

Wat is het?

Marihuana en hasj zijn beide afkomstig van de hennepplant (Cannabis sativa).
Het werkzame bestanddeel in marihuana en hasj heet THC (tetrahydrocannabinol).

Het komt voornamelijk voor in de vrouwelijke cannabisplant. In mannelijke (en tweeslachtige) planten zit slechts een minimale dosis THC.

Deze planten worden niet geconsumeerd, maar wel gebruikt in de toegelaten cannabisteelt voor industrieel gebruik (olie, vezels, enzovoort).

De gedroogde toppen van de vrouwelijke hennepplant noemt men marihuana (of weed/wiet).

Marihuana ziet eruit als fijne tot grove thee en varieert in kleur van grijsgroen tot groenbruin. Hasj (of shit) wordt gemaakt van de harsachtige laag waarmee de toppen van de vrouwelijke hennepplant bedekt zijn. Deze kleverige stof wordt op verschillende manieren van de plant losgemaakt en tot een lichtbruine, groenbruine tot zwarte substantie samengekneed.

Manieren van gebruik:

Marihuana en hasj worden meestal gerookt in de vorm van een gerolde sigaret met een kartonnen filtertje (joint/stick), in een klein pijpje (chillum), in een waterpijp of met een verdamper (vaporiser).

Cannabis roken wordt ook wel smoren of blowen genoemd.
Soms wordt cannabis verwerkt in cake (spacecake) of thee. De effecten komen dan trager op gang (soms pas na negentig minuten), maar houden ook langer aan dan bij het blowen. Daardoor voel je niet goed wanneer je genoeg hebt om het gewenste effect te bereiken en is de kans veel groter dat het fout loopt.

Stukjes hasj gewoon opeten komt ook voor, maar veroorzaakt eveneens vaak ongewenst sterke effecten.

Waarom wordt marihuana gebruikt?

De effecten van cannabis kunnen verschillen naargelang de hoeveelheid, de kwaliteit en de manier waarop je cannabis gebruikt, maar zijn ook afhankelijk van je persoonlijkheid, je verwachtingen en de situatie waarin je gebruikt.
Marihuana en hasj versterken meestal een bepaald gevoel of een bepaalde stemming. Wie zich goed voelt, zal waarschijnlijk een prettig gevoel van vrolijkheid (een ‘high’ gevoel) en een lichte bedwelming ervaren. Wie angstig of down is, kan zich nog slechter gaan voelen.
Je wordt gevoeliger voor licht en je polsslag en ademhaling versnellen. Je kan ook klamme handen krijgen of een zwaar gevoel in armen en benen. Dat heet ‘stoned’ zijn. Soms heb je de neiging om te lachen met onbenulligheden (‘lachkicks’) en krijg je een hongerig gevoel en een sterke drang naar zoetigheden (‘vreetkick’).
Gebruikers hebben de indruk dat cannabis hun gedachtenwereld en fantasie stimuleert en hen een positieve kijk op de wereld geeft. THC verhoogt ook de zintuiglijke gevoeligheid en verandert de tijdsbeleving, waardoor gebruikers de realiteit anders beleven.

Risico's van marihuanagebruik:

 • Op korte termijn:
  • cannabis versterkt de stemming van het moment. Wie zich slecht voelt, kan zich nog slechter gaan voelen. Bij mensen die psychisch kwetsbaar zijn of aanleg hebben voor psychotische stoornissen, kan cannabisgebruik de problemen uitlokken of verergeren;
  • een cannabisroes maakt het gebruikers moeilijker zich te concentreren, logisch na te denken en iets te onthouden. Cannabis en werken, studeren of verkeer gaan dus moeilijk samen, ook al hebben gebruikers soms de indruk dat alles vlotter gaat;
  • cannabis doet je bloeddruk dalen en zorgt voor een snellere hartslag. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met hartproblemen;
  • door een te hoge dosis THC kan je duizelig en misselijk worden en soms zelfs flauwvallen. Dat risico bestaat vooral als je cannabis eet, omdat je dan minder goed kan inschatten hoeveel THC je binnenkrijgt.
   Een te hoge dosis THC kan ook een heleboel negatieve gevoelens opwekken, zoals hevige angstgevoelens, paniekaanvallen, neerslachtigheid, rusteloosheid, verwarring en hallucinaties. Die negatieve gevoelens, waardoor je ‘flipt’, kunnen in de dagen of weken nadien terug de kop op steken.

 

 • Op lange termijn:
  • langdurig en veelvuldig cannabisgebruik vermindert het concentratievermogen, het geheugen en de leerprestaties. Na het stoppen met gebruiken kunnen deze problemen nog enkele maanden aanhouden voor ze verdwijnen;
  • wie veel en vaak gebruikt, kan er geestelijk afhankelijk van worden. Dat betekent dat cannabis centraal komt te staan in je gedachten, gevoelens en activiteiten en dat je er moeilijk mee kan stoppen;
  • langdurig cannabisgebruik houdt geen risico in voor lichamelijke afhankelijkheid, maar kan de gezondheid wel schaden. Roken is slecht voor de gezondheid. Dat geldt ook voor cannabis roken. Een joint bevat veel meer teer dan een sigaret. Zelfs wie cannabis puur rookt (zonder tabak), krijgt veel meer teer binnen. Daarom loop je het risico om een longziekte (bronchitis, longkanker, ziekte aan de luchtwegen) of hartproblemen te krijgen. Bovendien inhaleren veel cannabisrokers de rook dieper, wat de schadelijkheid nog vergroot. Wie cannabis met tabak rookt, kan ook lichamelijk afhankelijk worden van de nicotine uit de tabak;
  • steeds meer onderzoek wijst in de richting dat regelmatig cannabisgebruik blijvende veranderingen in de hersenstructuur zou veroorzaken, vooral bij jonge gebruikers. Het wetenschappelijk debat hierover is nog volop aan de gang, dus voorzichtigheid is geboden tot we meer weten. Er zijn sowieso ernstige risico's verbonden aan blowen op jonge leeftijd, waaronder een verhoogd risico op afhankelijkheid en psychose.

Wetgeving:

Op 31 januari 2005 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe Gemeenschappelijke Richtlijn 'omtrent vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake bezit van cannabis'.
Hiermee wordt - in afwachting van een nieuwe wet - een voorlopig antwoord gegeven op de vernietiging door het Arbitragehof op 21 oktober 2004 van artikel 16 van de nieuwe drugwet van 2003.
Aanleiding daartoe was het ontbreken van een concrete invulling van een 'gebruiks-hoeveelheid van cannabis' en de vage omschrijving van de concepten 'problematisch gebruik' en 'maatschappelijke overlast'. Die creëerden volgens het arbitragehof rechtsonzekerheid voor de burger.

Ondanks de nieuwe drugwet die van kracht is sinds juni 2003, blijft cannabis een illegaal product.

Aan cannabisbezit en/of -gebruik kan altijd een straf vasthangen, zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen. Er is dus geen legalisering, wel een decriminalisering gebeurd: cannabisbezit en/of -gebruik wordt niet meer per definitie vervolgd.

De nieuwe wetgeving is niet van toepassing op minderjarigen (- 18 jaar): bezit en gebruik van zowel cannabis als van andere illegale drugs blijft in alle omstandigheden verboden. Wanneer een minderjarige betrapt wordt met drugs, maakt de politie een PV op en bezorgt dit aan het parket. Ook de ouders worden verwittigd.
Bij het parket wordt beslist wat er met het dossier gebeurt

Ook voor meerderjarigen blijft cannabis verboden, maar aan het bezit van cannabis voor eigen gebruik wordt de laagste vervolgingsprioriteit gegeven.
De politie maakt bij vaststelling van bezit voor eigen gebruik wel een vereenvoudigd procesverbaal op.

Vaststelling van persoonlijk gebruik geeft in principe geen aanleiding tot inbeslagname van de cannabis.
Indien bezit echter gepaard gaat met verzwarende omstandigheden of verstoring van de openbare orde, maakt de politie een gewoon procesverbaal op, dat wordt doorgestuurd naar het parket. Bij het parket kan de procureur dan verschillende maatregelen treffen.

Deze bepalingen uit de nieuwe drugwet zijn enkel van toepassing op cannabis. Bezit en/of gebruik van alle andere illegale drugs wordt altijd vervolgd. Er wordt een procesverbaal opgemaakt, het parket wordt ingeschakeld en er volgt eventueel een verwijzing naar de correctionele rechtbank. Het strafrecht geldt zoals beschreven in de wet van 24 februari 1921, mét verzwaring: geldboete én gevangenisstraf.
De nieuwe wet beklemtoont ook hier wel het belang van hulpverlening.

Wat het verkeer betreft, is er niks veranderd: de verkeerswet verbiedt rijden onder invloed van cannabis.

 

Lees meer:

 

Gerelateerde inhoud