Politieverordening op schenken van alcoholische dranken meer dan 12 %

Artikel 1.

Het verkopen, het aanbieden, het schenken en het gebruiken van alcoholische dranken van meer dan 12 volumeprocenten is verboden in de feestzaal Ravelingen.

 

Art. 2.

De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen voor zover in wetten, algemene of provinciale verordeningen die hieromtrent zouden bestaan, geen andere straffen zijn bepaald.

 

Bovendien worden de door de overtreders geschonken en aangeboden sterke alcoholische dranken van meer dan 12 volumeprocenten  in beslag genomen met het oog op de verbeurdverklaring door de rechter.

 Art. 3.

Dit besluit wordt op vrijdag 31 oktober 1997 bekend gemaakt overeenkomstig artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet en wordt onmiddellijk van kracht.

 Art. 4.

Afschrift van deze politieverordening wordt overgemaakt aan :

  • de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.
  • de heer Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
  • de heer Griffier van de Politierechtbank te Brugge.
  • de Bevelhebber van de Rijkswachtbrigade van Knokke-Heist.

 

Datum goedkeuring: 30 oktober 1997

Datum bekendmaking: 4 november 1997

 

Bijlage: