Opheffing statuten en reglementen vanaf 1 april 2001 - Politiepersoneel

 

Enig artikel

Vanaf 1 april 2001 worden volgende statuten en reglementen opgeheven:

 

1.     Het administratief statuut van het politiepersoneel, vastgesteld bij Gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 1996 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 27 februari 1997 en 28 september 2000.

 

2.     Het geldelijk statuut van het politiepersoneel, vastgesteld bij Gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 1996 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 29 november 2000.

 

3.     Het reglement op de examenprogramma's en examencommissies voor het politiepersoneel, vastgesteld bij Gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 1996.

 

4.     Het reglement betreffende de vergoeding voor nacht- en weekendprestaties aan het politiepersoneel, vastgesteld bij Gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 1996 en gewijzigd bij Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2000.

 

Het Reglement betreffende de onkostenvergoeding ingevolge opdrachten van gerechtelijke politie door de recherchebijstanddienst van de gemeentepolitie, vastgesteld bij Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2000

 

Datum goedkeuring: 25 juli 2007

Datum bekendmaking: 30 juli 2007

 

Gemeenteraadsbesluit - Politiepersoneel - Opheffing statuten en reglementen 1 april 2001

 

Contact

Lokale Politie Damme/Knokke-Heist Van Steenestraat 10 8300 Knokke-heist

Openingsuren

+3250619619 +3250619500  PZ.DKH@police.belgium.eu http://www.politie5446.be