Opening Keuvelhoekstraat

 

 

Artikel 1.
Op vrijdag 15 juni 2018 tussen 15.30 uur en 18 uur wordt het toegestaan aan het gemeentebestuur Knokke-Heist, vertegenwoordigd door de heer Sven De Bevere, om de officiële opening van de Keuvelhoekstraat te laten doorgaan in de Duivenlaan (gedeelte tussen Keuvelhoekstraat en Magere Schorre).  De parkeerzone aan de zuidelijke zijde wordt parkeervrij gemaakt.   

 

Art 2.

Het stilstaan en parkeren is verboden op de parkeerzone aan de zuidelijke kant van het vernieuwde Tijl en Neleplein t.h.v. de Duivenlaan.  Dit zal aangeduid worden door de verkeersborden E3 met onderbord “15/06/2018”. 

 

Art. 3.

De Duivenlaan (gedeelte tussen Keuvelhoekstraat en Magere Schorre) wordt afgesloten voor het verkeer d.m.v. jerseys en verbodsborden C3.

 

Art. 4
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften hiervan zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

 

 Plan Keuvelhoekstraat

 

 

 

 

 

 

 

 Besluit Keuvelhoekstraat

 

 

 

 

Datum goedkeuring: 8 juni 2018

Datum bekendmaking: 8 juni 2018