Oosthoekkermis

Artikel 1:
Op zondag 10  juni 2017, tussen 04.00 uur en 20.00 uur is het stilstaan en parkeren verboden in de volgende straten te Heist:

- Pannenstraat, tussen de Kursaalstraat en de Polderstraat;

- Noordstraat tussen de Knokkestraat en de Pannenstraat;

Signalisatie: E3.

 

Art. 2:
Op zondag 10 juni 2018, tussen 06.00 uur en 20.00 uur zijn volgende straten verboden voor alle bestuurders:

- Pannenstraat tussen Kursaalstraat en Noordstraat;
- Pannenstraat, tussen Noordstraat en Steenstraat;
- Pannenstraat tussen Steenstraat en Polderstraat;

Signalisatie: verkeershekken met tekens C3 en/of D 1 op de toegangswegen tot de zones.

 

 

Art. 3:

Van 08  juni 2018 tot en met 14 juni 2018 is het stilstaan en parkeren verboden in de Moefe, het gedeelte dat gebruikt wordt voor de opstelling van kermisattracties tijdens Oosthoekkermis.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 4:

Van 08 juni 2018 tot en met 14 juni 2018 is enkel plaatselijk verkeer toegestaan in de Moefe, de gedeelten die niet gebruikt worden voor de opstelling van kermisattracties tijdens Oosthoekkermis.

Signalisatie: verkeershekken met verkeerstekens C 3 en onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en verkeerstekens F 45.

 

Art. 5:

In de volgende straten uitgevend op wegen die voor feestelijkheden verkeersvrij gemaakt worden, wordt de geldende rijrichting opgeheven en wordt er plaatselijk verkeer ingevoerd op 10 juni 2018 van 06.00 uur tot 20.00 uur.

- Steenstraat tussen de Badersstraat en de Pannenstraat;

- Noordstraat tussen de Knokkestraat en de Westkapellestraatstraat;

- Vissersstraat tussen de Dwarsstraat en de Pannenstraat;

- Garnaalstraat tussen de Knokkestraat en de Dwarsstraat;

- Brouwersstraat tussen de Knokkestraat en de Dwarsstraat;

- Guido Gezellestraat volledig
- Dwarsstraat tussen de Kursaalstraat en de Brouwersstraat.

Signalisatie: afdekken van de bestaande verkeerstekens C 1 - F 19 – D 1 en C 31 met verkeerstekens C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, en zo nodig verkeerstekens F 45 .

 

Art. 6:

Vanaf 08 juni 2018 om 18.00 uur tot en met 14 juni  2018 middernacht, wordt er plaatselijk verkeer ingevoerd in de Pannenstraat op het verkeersplein waarop de Moefe, Noordstraat en Guido Gezellestraat uitgeven, tijdens de activiteiten die georganiseerd worden ter gelegenheid van Oosthoekkermis, gezien de werken in de Knokkestraat.

Signalisatie : verkeershek of jerseys met verkeerstekens C 3 ‘PV’ en F 45

 

Art. 7:
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

Art. 8:
Afschriften hiervan zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist,

-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

 

 

Datum goedkeuring: 8 juni 2018

Datum bekendmaking: 8 juni 2018