Nieuwe wateraansluiting

De aanvraag :

De bouwheer (niet de aannemer) dient zijn aanvraag te richten naar het Gemeentelijk Waterbedrijf, T Walletje 104 bus 101 te Knokke-Heist.

Het best is een bezoek brengen aan de technische dienst van het Waterbedrijf.  Bij het bezoek brengt u een kopij van een goedgekeurd bouwplan ( architectuurplan ) mee.

Bij dit bezoek kunnen de nodige aanvraagformulieren ingevuld worden en kan er een afspraak geregeld worden over de plaats van de aansluiting en over de uitvoeringstermijnen.

Na het invullen van de aanvraagformulieren wordt een betalingsaanvraag opgestuurd naar de bouwheer.

De aansluiting :

Het tracé van de aan te leggen leidingen wordt zo kort mogelijk gehouden.  Deze is loodrecht op de rooilijn en rechtlijnig.

Paalt de woning niet aan de openbare weg dan moet de eigenaar een koker met trekdraad aanleggen vanaf de rooilijn tot in het gebouw.  Deze koker heeft een minimum diameter van 8 cm en wordt vorstvrij geplaatst op een diepte van 80 cm. 

Op het einde moet deze koker in verbinding staan met een aansluitbocht (*).

*aansluitbocht = een kunststoffen collector die in de fundering ingegraven zit waar alle nutsmaatschappijen kunnen op aansluiten.

Contact

AGSO - Waterbedrijf T Walletje 104 bus 101 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 44 25 00 050 44 25 20  waterbedrijf@agsoknokke-heist.be http://agsoknokke-heist.be/waterbedrijf.aspx