Natuurouders

De voorbije jaren werd een ploegje natuurouders opgeleid.  Zij zijn verbonden aan verschillende scholen en zijn bereid om in alle basisscholen van Knokke-Heist mee te helpen. Zij kunnen als begeleider ingeschakeld worden door de leerkracht bijvoorbeeld bij uitstappen naar het bos, naar het strand, in de natuur,… 

Als je in jouw school nog (groot-) ouders kent die zich hiervoor willen engageren, dan neem je best contact op met:

 

Geert Verbeure T 050 403 282 - geert.verbeure@west-vlaanderen.be

 

Siska Willems T 050 630 198 -  siska.willems@knokke-heist.be

 

Als we genoeg geïnteresseerden hebben, dan wordt een nieuwe cursus ingericht.  Deze cursus is gespreid over verschillende dagen en richt zich voornamelijk tot ouders en grootouders van schoolgaande kinderen die interesse hebben in de basisbegrippen van natuur alsook in de methodiek van het lesgeve

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be